ТЕХНИЧКО ВОЗИЛО

Техничко возило припада групи возила специјалне намене. Намењено је за вршење техничких интервенција већег обима помоћу неопходне опреме, уређаја и стабилно уграђених агрегата.

Техничке интервенције ватрогасних јединица су интервенције при саобраћаним удесима, разним акцидентима као што су експлозије и хаварије, а интервенције техничког карактера везане за гашење пожара су осветљавање већег простора, вентилација простора, искључење струје, рушење, пресецање итд.

teh

teh1

Обзиром на карактер техничких интервенција, техничко возило треба да буде опремљено следећом опремом и техничким алатом:

 • електричним генератором за производњу струје,
 • рефлектрима за расвету са продужним кабловима,
 • техничким алатима,
 • ручним дизалицама,
 • моторним тестерама за дрво и метал,
 • брусилицама и бушилицама,
 • хидрауличним маказама,
 • пнеуматским јастуцима,
 • ужадима, ланцима и сл.,
 • опремом за проветравање и вентилацију,
 • опремом за детекцију и дозиметрију,
 • уређајем за вучу и дизање,
 • уређајем за термичко сечење,
 • комплетном електричарсом опремом, итд.
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати