ОПРЕМА, АЛАТ И УРЕЂАЈИ

1. ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА

 • Радно-заштитна одећа и обућа,
 • Ватрогасно-спасилачки шлем,
 • Ватрогасно-спасилачки опасач ,

2 . ЗАЈЕДНИЧКА ВАТРОГАСНO-СПАСИЛАЧКА ОПРЕМА

1. ЗАШТИТНА ОПРЕМА

 • Заштитна опрема од пламена и топлоте,
 • Опрема за заштиту органа за дисање,
 • Опрема за заштиту од киселина, база и опасних материја,
 • Опрема за заштиту од радиоктивности.

2. СПРАВЕ И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

 • Опрема за гашење водом,
 • Опрема за добијање пене,
 • Ватрогасна црева,
 • Преносни и превозни апарати за почетно гашење пожара,
 • Стабилне инсталације за гашење и дојаву пожара.

3. СПРАВЕ И ОПРЕМА ЗА ПЕЊАЊЕ

 • Ватрогасне лестве,
 • Механичке лестве,
 • Аутомеханичке лестве,
 • Хидрауличне зглобне платформе,
 • Телескопске платформе.

4. СПРАВЕ И ОПРЕМА ЗА СПАСАВАЊЕ

 • Спуснице,
 • Ваздушни јастук,
 • Самоспасиоци,
 • Ужад и конопци.

6. ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И АЛАТ

 • Опрема за рад са агресивним и опасним материјама,
 • Електро опрема,
 • Опрема за осветљење,
 • Опрема за проветравање и вентилацију,
 • Опрема за детекцију и дозиметрију,
 • Опрема за везу.

5. ВАТРОГАСНА И СПАСИЛАЧКА ВОЗИЛА

 • Командно возило,
 • Навално возило,
 • Комбиновано возило,
 • Аутоцистерна,
 • Техничко возило,
 • Аутомеханичке лестве,
 • Хидраулична зглобна платформа,
 • Возила за гашење прахом,
 • Возило- покретно спремиште,
 • Возило за шумске пожаре,
 • Ватрогасни брод,
 • Канадери,
 • Хеликоптери.
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2741-102
svs@mup.gov.rs