АУТО-ЦИСТЕРНА ВОЗИЛО

Аутоцистерне су намењене ре свега за допрему веће количине воде за потребе ватрогасних возила која учествују у гашењу пожара.

Ова возила могу и сама гасити пожара класе А, а уколико се обезбеди пенило, у кантама или у бурадима, могу гасити и пожаре класе Б и Ц јер у ватрогасној инсталацији имају уграђен мешач за дозирање пенила као и прикључак за повлачење пенила изван возила.

cisterna

У зависности од носивости шасије као и снаге погонског мотора, аутоцистерне имају резервоар за воду запремине од 7000-10000 литара воде и бацач воде или пене капацитета 1600 л/мин при притиску од 8 бар-а.
Списак опреме који се налази на возилу:

 • хидрантски наставак
 • кључ за подземни хидрант
 • кључ за надземни хидрант
 • потисна црева
 • усисна црева
 • усисна корпа
 • троделна разделница
 • редуцир спојке
 • млазнице за воду
 • универзални кључ
 • слепа спојка
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати