ВАТРОГАСНИ БРОД


За гашење пожара на пловним објектима (бродовима, анкерима, чамцима) и у приобаљу употребљавају се Ватрогасни бродови.

brod

Ватрогасни бродови су специјално конструисани и снабдевени су са неколико монитор млазница и прикључцима за потисна црева за рад са водом, пеном и прахом. Монитори су тако подешени и лоцирани да могу правилно гађати суседни пловни објекат. Имају домет млаза воде до 120 метара. Осим што располажу опремом за гашење, ватрогасни бродови су опремљени и опремом за спасавање угрожених особа, сакупљање разливене течности и опремом за брз транспорт на копно.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати