ВОЗИЛО - ПОКРЕТНО СПРЕМИШТЕ ЗА ОПРЕМУ


Возила за контејнерски транспорт (ПОКРЕТНО СПРЕМИШТЕ ЗА ОПРЕМУ) су нашла у многим земљама света, па и код нас, своју примену у ватрогасној служби. Контејнери су изменљивог типа, а опремљени су специјалном опремом за техничке интервенције, шумске пожаре, подводне радове, прикупљање расутог горива, цистернма са екстрактом за гашење лакозапаљивих течности и другим врстама опреме.

pokretnospremiste

Зависно од врсте интервенције, узима се одговарајућа опрема и довози се на место интервенције, а по потреби може се исти истоварити и вршити континуирано снабдевање са свом потребном врстом опреме

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати