КОМАНДНО ВОЗИЛОКомандно возило је мање теренско возило које служи за предвођење осталих возила при групном одласку на место интервенције. Посаду командног возила сачињавају возач, командир јединице, дежурни електричар и радиовезиста. Возило је опремљено уређајим за везу, основном личном и колективном заштитном опремом, основним техничким алатом и апаратима за гашење почетних пожара. У возилу сем наведеног, треба да стоје планови града, оперативне карте гашења, планови градске хидрантске мреже и алтернативних водозахвата, експлозиометре, детекторе, фотоапарат, видеокамеру итд.

k1

k2

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати