КОМБИНОВАНО ВОЗИЛО

Комбиновано возило са ознаком ВПС намењено је за гашење пожара класе А, Б, Ц, Д и Е, а као средство за гашење пожара користе се вода, ваздушна пена или прах.

У зависности од носивости шасије и снаге погонског мотора, возила имају резервоаре за воду од 1600-6000 л воде, резервоар за пенило од 250-400л и резервоар за гашење прахом запремине од 250-1000 кг. Возила која су снабдевена уређајима за гашење пожара прахом од 1000 кг имају уграђене бацаче праха.

Уграђене су центрифуганле пумпе 16/8 до 40/8 и бацаче воде или пене протока 1200-2400 л/мин при притиску од 8 бар.

k1

k2

Карактеристика ових возила је да могу радити паралелно са водом и пеном. Ако се ради са два потисна вода, један може да гаси водом, а други пеном. Овакав начин рада могућ је јер се створена смеша воде и екстракта не враћа у усисни део пумпе већ у одговарајуће потисне цевоводе.

Списак опреме:

 • потисна црева
 • усисна црева
 • усисна корпа
 • универзални кључ
 • редуцир спојке
 • млазнице за воду
 • млазнице за пену
 • хидрантски наставак
 • кључ за подземни хидрант
 • кључ за надземни хидрант
 • преносни апарати за гашење
 • јуришна црева за прах са млазницама
 • изолујићи апарати
 • троделна разделница
 • одела за заштиту од високих температура
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати