3. јун 2011. година

Формиран Републички штаб за ванредне ситуације

Одржана је прва седница Републичког штаба за ванредне ситуације којом је председавао министар унутрашњих послова, Ивица Дачић. На седници је указано на значај предузимања мера превентивне заштите од свих ризика са којима Србија може да се суочи, али и правовременог реаговања у случају ванредне ситуације.

Одлука о образовању и именовању чланова Републичког штаба за ванредне ситуације усвојена је на седници Владе Републике Србије 12. маја 2011. године. Према Закону о ванредним ситуацијама републички штаб је оперативно, стручно тело које образује Влада и у чијој надлежности су послови координације и руковођења заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама. Републички штаб чине министар унутрашњих послова као командант штаба и начелник штаба који је по функцији начелник Сектора за ванредне ситуације и чланови штаба.

Чланови Републичког штаба су чланови Владе, министри и њихови сарадници у чијем делокругу су послови из области: државне управе и локалне самоуправе, одбране, здравља, пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике и  заштите животне средине, спољних послова, саобраћаја и телекомуникација, грађевине, рударства, енергетике, информисања, финансија, трговине и услуга, као и стручни радници Министарства унутрашњих послова, Војске Србије, Црвеног крста Србије и Горске службе спасавања Србије.

Такође, чланови штаба су представници РХМЗа и Републичког сеизмолошког завода, јавних предузећа и других правних лица, хуманитарних организација, удружења грађана и установа у чијем делогругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.

Ванредна ситуација за Републику Србију се проглашава уколико постоји непосредна опасност да ће захватити или ако је већ захватила најмање две општине. Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије или за њен део доноси Влада, на предлог Републичког штаба за ванредне ситуације.

Републички штаб представља основу за спровођење активности будуће Националне платформе за смањење ризика од катастрофа којом ће се по први пут систематски приступити овој области, а што је у складу са препорукама Хјого оквира за деловање 2005-2015, као програмског документа Уједињених нација за смањење ризика од катастрофа.

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати