26. септембар 2011. године - Београд

Отварање прве ВС станице у Београду од 1980. године

 

У Борчи је свечано отворена нова ватрогасно-спасилачка станица у којој ће радити ватрогасно-спасилачки вод са 19 ватрогасаца-спасилаца. Изградњом ове станице, Београд је добио прву ватрогасно-спасилачку станицу после 1980. године.

Од свих 17 општина Београда, управо је на територији градске општине Палилула забележен највећи број интервенција на годишњем нивоу. Јединица у Борчи штити око 100.000 грађана у насељима Крњача, Овча, Борча, Црвенка, Падинска скела, Рева, Глогоњски и Јабучки рит.

Нови објекат у Борчи је од великог значаја из разлога што нова локација омогућава бржи излазак на место интервенција. Такође, растерећује се јединица Звездара, а повећава се и безбедност на Зрењанинском путу који има изузетно високу фреквентност саобраћаја и, нажалост, учестале саобраћајне незгоде. Уз то, значајно ће се повећати безбедност индустријских зона и пољопривредних објеката насеља на левој обали Дунава.

Одлуком Скупштине града Београда усвојен је План мреже ватрогасно-спасилачких станица на територији града Београда којим је одобрено 22 локације за изградњу углавном средњих и малих станица.

Циљ Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, под чијом ингеренцијом су ватрогасно-спасилачке јединице, стварање је мреже са већим бројем мањих ватрогасно-спасилачких станица, како би се смањио временски период од пријема позива до доласка јединица на место догађаја, а самим тим побољшала ефикасност приликом интервенција, постигла боља покривеност територије, а грађанима пружио већи ниво заштите када се ради о пожарима, акцидентима са опасним материјама, експлозијама, саобраћајним незгодама и осталим ванредним ситуацијама.

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати