25. јул 2012. године - Београд

 

Представљен Породични приручник за понашање у ванредним ситуацијама

Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова и Мисије ОЕБС у Србији


Србија се током протеклих година суочила са бројним катастрофама које су довеле до значајних људских жртава и огромне материјалне штете. Ово потврђује да ванредне стиуације нарушавају безбедност и опстанак читавих градова, па чак и региона. Последице катастрофа се ипак могу значајно умањити ако су људи добро информисани и упознати са начином њихове превенције.

Због тога је Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије, у сарадњи са Одељењем за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији осмислио и објавио Породични приручник о понашању у ванредним ситуацијама намењену целокупној популацији Републике Србије. Приручник ће бити преведен и на језике мањина - албански, мађарски и ромски, а апеловаће се и на представнике локалних самоуправа да учествују у процесу његове диструбуције.

Овај приручник као први конкретнији потез на плану едукације намењен целокупној популацији, настао је са намером да грађанима омогућимо лакши приступ основним информацијама корисним за понашање у ванредним ситуацијама. Још важније, да их наши суграђани имају пре него што до катастрофе дође.

Приручник би требало да има свака породица у Србији, јер највише повреда управо настаје због погрешног понашања током ванредних ситуација. Једноставан је и даје основне смернице и правила понашања у свакој врсти опасности. У њему су наведени многобројни примери понашања у ванредним ситуацијама, од тога да се електроинсталације не смеју гасити водом, да се приликом пожара не отварају прозори, нити користи лифт и слично. Уложен је велики труд да у приручник буду укључене све потенцијалне опасности које би могле да погоде нашу земљу, док су информације из приручника засноване на научним сазнањима и резултатима истраживања из ове области, али и на искуствима базираним на разним природним катастрофама које су погађале нашу земљу протеклих година.

Грађанин је главни актер у овом систему јер када се ванредна ситуација догоди – најчешће без упозорења и изненада – суочавамо се са разним потешкоћама и препуштени смо сами себи док спасилачке екипе не стигну на лице места. Овај приручник управо упозорава на опасности, али и пружа одговоре и даје сугестије које се у моменту катастрофа могу показати драгоценим.

Промоцији су присуствовали помоћник министра начелник Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Предраг Марић и шеф Одељења за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији Јан Луенебург.

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати