12. октобар 2012. године - Београд

 

Обележен Међународни дан смањења ризика од катастрофа


"Рањивост од катастрофа расте брже од отпорности [...] смањење ризика од катастрофа треба да буде свакодневна брига свих нас. Хајде да сви улажемо данас за сигурније сутра."
Бан Ки Мун, Генерални секретар УН  

Међународни дан смањења ризика од катастрофа у Србији са темом „Жене и девојчице: Невидљива снага у јачању отпорности“, обележен је у петак, 12. октобра 2012. године, у форми округлог стола на седници Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) и Сектором за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

Међународни дан смањења ризика од катастрофа обележава се у циљу промовисања глобалне културе смањења ризика од катастрофа и подизања свести о значају припремљености и реаговања у ванредим ситуацијама за безбедност људи и заједница и њихове имовине. Одлуком Генералне скупштина УН одлучено је да се 13. октобра обележеава као Међународни дан смањења ризика од катастрофа (резолуција 64/200, 21. децембар 2009), док се овај Дан обележава од 1989. године.

У последњим годинама вишеструко је повећан број катастрофа у свету као и разарајући ефекат које имају на друштво и околину. Искуства наше земље, која се током протеклих година суочила са бројним катастрофама које су за последицу имале људске жртве, патњу и материјалну штету, потврђују чињеницу да ванредне ситуације попут елементарних непогодa и техничко-технолошких акцидената, нарушавају безбедност и опстанак читавих насеља. Циљ Сектора за ванредне ситуације је да се изгради, одржи и унапреди способност читаве нације како да превентивно делује на ризике, тако и да одговори на изазове и ублажи последице од различитих ризика и катастрофа којима смо као земља и регион подложни.

Овогодишња тема Међународног дана смањења ризика од катастрофа о (не)видљивој улози жена и девојака у области смањења ризика од катастрофа. То нас још једном подсећа да су жене међу најпогођенијима у случају ванредне ситуације, али и да оне прве реагују у таквим ситуацијама у циљу збрињавања својих најближих. С обзиром да се несреће у различитим видовима могу догодити свуда, у сваком моменту и најчешће без упозорења, и да оне представљају неочекиване и болне прекиде у животима читавих породица неопходно је веће укључивање жена у област смањења ризика од катастрофа – и то кроз учешће у креирању политика и процеса доношења одлука, како на локалном тако и на националном нивоу.

Порука Уједињених Нација ове године је да су жене и девојке снажни носиоци промена - да имају јединствено знање и вештине од пресудног значаја за управљање ризицима и катастрофама, да морају бити укључене у креирање политике смањења сиромаштва, адаптирање на климатске промене и смањење ризика од катастрофа кроз које ће обликовати своју и будућност њихових породица и заједница.

Катастрофе се не могу елиминисати из наших живота, али се њихове последице могу знатно умањити и тиме заштитити животи наших суграђана уколико су људи добро информисани и мотивисани културом превенције и смањења ризика од катастрофа. Питање смањења ризика од катастрофа је ствар сваког појединца, и захтева ангажовање свих и уколико смо свесни могућих опасности и ризика у нашој околини, уколико знамо како и где да добијемо информације, како да се организујемо у критичним моментима наш живот и живот наше породице биће безбеднији.

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати