23. јануар 2013. године


Успешно реализована обука начелника штабова за ванредне ситуације

за ефикасно руковођење у ванредним ситуацијама

 

Елементарне непогоде и друге несреће утичу на целокупан друштвено-економски развој и могу пореметити еколошку равнотежу читавих заједница. Због ризика који у одређеним околностима могу да прерасту у ванредне ситуације са различитим последицама неопходно је унапредити капацитете на националном и локалном нивоу за адекватну припрему, реаговање ванредним ситуацијама и пружање одговарајуће помоћи угроженим заједницама.

Појам и класификацију ванредних ситуација опредељују различите врсте опасности, које угрожавају безбедност и које су узроковане дејством природе или делатношћу људског фактора. Без обзира на међусобно различите ванредне ситуације, оне имају заједничку последицу - огромне људске жртве, разарања и велику материјалу штету као и уништавање културног наслеђа што представља потенцијалну опасност по друштво у целини.

Јачање капацитета по питању знања и вештина начелника штабова за ванредне ситуације је од изузетног значаја за планирање и реаговање у ванредним ситуацијама. С обзиром да успешност акције у ванредним сутуацијама зависи од првог одговора који почиње у локалној заједници, од изузетне је важности донети праве одлуке у правом тренутку.

Програмом обуке начелника штабова за ванредне ситуације створени су услови да се припадници Сектора за ванредне ситуације, а који су на функцији начелника штабова за ванредне ситуације, обуче за руковођење у ванредним ситуацијама. Национални тренинг центар за ванредне ситуације, заједно са свим Управама Сектора за ванредне ситуације, а у сарадњи са Управом за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку од октобра 2012. године  до јануара 2013. године обучио је 172 начелника општинских, градских и окружних штабова за ванредне ситуације за руковођење штабовима у ванредним ситуацијама.

Основни циљ тродневне обуке био је да се стручним оспособљавањем осaвремене и стандардизују постојећа и усвоје нова знања и стекну нове вештине и ставови, који ће начелницима штабова за ванредне ситуације представљати основу за ефикасан и ефективан рад у ванредним ситуацијама. Обуку су изводили предавачи-тренери из Националног тренинг центра и Управа за цивилну заштиту, за управљање ризиком и за ватрогасно спасилачке јединице Сектора за ванредне ситуације.

Начелници штабова су последњег дана обуке решавали практични задатак у групама, где су симулирали рад штаба за ванредне ситуације одређене општине-округа где су се десили ванредни догађаји, a чије последице је немогуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, те су се морали ангажовати додатни ресурси, снаге и средства за враћање живота у нормалу, чиме су се стекли услови да командант штаба локалне заједнице-председник општине, на седници штаба, прогласи ванредну ситуацију за целу или део територије, у зависности од обима опасности-несреће.

 

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати