1. март 2013. године - Београд

 

Обележен светски Дан цивилне заштите

 

У Управи за ванредне ситуације у Београду обележен је светски Дан цивилне заштите. Овај дан се свечано обележава у целом свету почев од 1990. године одлуком Генералне скупштине Међународне организације цивилне заштите (ICDO) са циљем да се укаже на витални значај и улогу служби цивилне заштите у случају свих типова несрећа и катастрофа и суочавању са њима – да се ода признање за њихове напоре, жртве и подвиге.

Несреће и катастрофе се могу догодити свуда и у сваком моменту. Искуство протеклих година показује да се број катастрофа широм света повећава и да је број људских жртава све већи као и материјална штета изазвана њима. Пред цивилном заштитом као и пред целокупним системом заштите и спасавања у Републици Србији стоје нови изазови, ризици и претње којима она адекватно треба да одговори у будућности. То захтева реформу постојећих и формирање нових оперативнијих структура цивилне заштите, док ће формирање ових јединица утицати и на ублажавање проблема недовољне попуњености професионалних ватрогасно-спасилачких јединца.

У наредном периоду планирано је да се изврши обука око 4.500 људи који ће бити оспособљени за укупно 11 специјалности - првенствено за гашење пожара и спасавање из рушевина. Поред тога биће обучене и јединице за спасавање на води и под водом, за спасавање на неприступачним теренима, за пружање прве медицинске помоћи, за откривања и уништавања неексплодираних убојних средстава, за радиолошку, хемијску и биолошку заштиту, за осматрање, узбуњивање, збрињавање и телекомуникације. Припадници ових јединица цивилне заштите ће бити ангажовани на добровољном принципу из редова војника који су служили цивилни војни рок, а предвиђено је буду и стимулисани и плаћени за рад у јединицама. 

       

Неспорно је да цивилна заштита мора имати већи значај у систему заштите и спасавања грађана наше земље и да наше друштво мора улагати много више снаге и средстава како би се формирале добро опремљене и обучене специјализоване јединице цивилне заштите као преко потребне додатне снаге које ће бити ангажоване у ванредним ситуацијама таквог обима и интензитета да њихове последице није могуће спречити редовним деловањем професионалних ватрогасно-спасилачких јединица и других надлежних органа и служби, те ће за њихово ублажавање и отклањање бити неопходно ангажовање додатних снага и средстава. Неопходна су даља улагања у превентивно деловање, али и правовременог реаговања у циљу унапређења организованог одговора у случају катастрофа, и то кроз јачање људских капацитета и снабдевања новом и модерном опремом за реаговање у ванредним ситуацијама.

Обележавању светског Дана цивилне заштите присуствовали су и присутнима се обратили државни секретар Министарства унутрашњих послова Вања Вукић, помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуције Предраг Марић, као и председник Скупштине града Београда Александар Антић.

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати