09 - 11. октобар 2013. године - Београд

 

Одржан међународни семинар о формирању јединица Цивилне заштите

у оквиру Иницијативе за спремност и превенцију катастрофа у Југоисточној Европи (DPPI SEE)

 

У оквиру рада регионалне Иницијативе за превенцију и спремност на несреће Југоисточне Европе (DPPI SEE), у Београду је у периоду од 09 – 11. октобра 2013.године одржан међународни семинар на тему „Искуства при формирању јединица цивилне заштите на локалном и националном нивоу“.

Замисао семинара била је размена искустава при формирању јединица Цивилне заштите као и представљање њиховог места и улоге у системима заштите и спасавања Републике Србије и земаља у региону. Током семинара свака земља учесница приказала је своја решења у креирању јединица цивилне заштите и резултате њиховог досадашњег ангажовања у случају ванредних ситуација.

У раду семинара учествовали су представници из десет земаља региона - Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Македонија, Молдавија, Румунија, Словенија, Турска, Хрватска и Црна Гора.

У оквиру семинара организована је показна вежба управљања последицама ванредне ситуације "Ада 2013". Намера  је била да се покажу оперативне способности специјализованих јединица цивилне заштите за заштиту и спасавање из рушевина и поплава, као и капацитетима јединица специјализованих за евакуацију и пружање хитног смештаја, али и способности за сарадњу са другим хитним службама Републике Србије и Црвеним крстом. име побољшати националну способност да ефикасно одговори на ванредне ситуације.

 

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих активно учествује у раду Иницијативе за превенцију и спремност на несреће Југоисточне Европе (DPPI), а од 2009.године је пуноправни члан. Ова Иницијатива сваке године креира и усваја Програм обуке у области управљања ванредним ситуацијама (DMTP), у оквиру кога државе чланице организују међународне семинаре, тренинге, командно-симулационе вежбе. Допринос Републике Србије Програму обуке до данас се огледао у организацији стручних семинара, који су обрађивали теме хемијских акцидената, заштите од поплава, спасавања из рушевина.

Овај семинар је у организацији Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова, представља допринос Републике Србије Програму обуке у области управљања ванредним ситуацијама (DMTP) ове Иницијативе.

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати