11. октобар 2013. године - Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац

 

Завршене јавне расправе о новом Закону о одбрани од града и изменама и допунама Закона о заштити од пожара

 

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова припремио је Предлог текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара и Предлог текста Нацрта закона о одбрани од града. У сарадњи са Привредном комором Србије организоване су јавне расправе у вези наведених предлога у Крагујевцу, Новом Саду, Нишу и Београду.

Циљ јавних расправа био је да се чују мишљења опште и стручне јавности и заинтересованих удружења и појединаца како би се њихови предлози и сугестије имплементирали у наведене законске предлоге и тиме унапредили.


Када је у питању Предлог текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити од пожара, анализом постојећег Закона о заштити од пожара уочена је потреба за изменом и допуном појединих норми, како би се на што бољи и ефикаснији начин достигли циљеви који су се желели постићи његовим усвајањем. Тиме ће нова законска решења допринети већој безбедности грађана Србије и њихове имовине, а такође ће омогућити доношење техничких прописа који ће бити у складу са нормама Европске Уније. 

Предлог Нацрта закона о одбрани од града представља тежњу Сектора за ванредне ситуације да се законски уреди област заштите од града у Републици Србији пре свега дефинисањем улоге државних органа у одбрани од града, од републичког до локалног нивоа, с циљем да заштита од града буде што боља и ефикаснија.

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати