05. новембар 2013. године - Београд

 

Представљени резултати пилот пројекта

„База података о губицима проузрокованим катастрофама у Републици Србији“

У Београду је одржана Завршна конференција са циљем представљања резултата који су остварени током реализације Пилот пројекта под називом „База података о губицима проузрокованим катастрофама у Републици Србији“, чије спровођење координира Канцеларија Програма за развој Уједињених нација (УНДП/SEESAC) у Београду, а који се реализује кроз сарадњу Републичког завода за статистику и Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова.

Ванредне ситуације, проузроковане елементарним непогодама или људским активностима, утичу на људске животе и на различите начине уништавају и деградирају животну средину, али утичу и на целокупан друштвено-економски развој друштва. С друге стране, иако ризик од катастрофа постоји у сваком друштву, последице се могу умањити и зато је неопходно развијати капацитете државе за управљање информацијама о ризику.

Због тога се током прошле године, у сарадњи и разговору представника Канцеларије Међународне стратегије за смањење ризика за Европу (УНИСДР) и Сектора за ванредне ситуације дошло на идеју да Република Србија буде једна од пет држава у Европи која ће започети активности реализације Пилот Пројекта успостављања историјске базе података о губицима изазваним катастрофама у Србији. Пројекат је спроведен на импресиван начин управо захваљујући одличној сарадњи са канцеларијом Програма за развој Уједињених Нација у Београду и Републичким заводом за статистику.

Кроз реализацију пројекта идентификован је и прикупљен велики број података о различитим видовима природних катастрофа и техничко-технолошких акцидената који су се догодиле на територији Србије у протеклих 20 година. Формирањем овакве историјске базе биће омогућена визуализације трендова ризика и њиховог односа са развојним факторима. Самим тиме овај пројекат представља кључни корак ка развоју институционалних и националних капацитета за системе управљања информацијама о ризику. Тиме ће бити остварен бољи увид у досадашње стање, али ће се обезбедити и предуслови за рад на превенцији и заштити од нежељених догађаја, што је и примарни задатак ДесИнвентар базе података.

Сврха обједињавања ових података јесте жеља за постојањем квалитетних података о губицима изазваним овим катастрофама, као метода за мерење ризика, отпорности али и економичности мера за смањење ризика.

Уз базу података о штети насталој услед природних катастрофа - поплава, земљотреса, пожара, али и техничких и хемијских акцидената, Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова започео је израду процене ризика у тим областима, што је такође усмерено ка већим улагањима у превентиву. Намера је да се у годинама које су пред нама ради на смањењу материјалне штете тако што ће се улагати у превентиву, а не само у отклаљање последица насталих ванредним догађајима. Министарство унутрашњих послова ће наставити да допуњује ову базу о свакој катастрофи која се догоди и штети коју је она изазвала, јер ће егзактни подаци омогућити да се држава припреми за могуће будуће катастрофе.

Том приликом, присутнима су се обратили господин Предраг Марић, помоћник министра и начелник Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова и госпођа Ирена Војацкова-Солорано, стални координатор Уједињених нација у Србији.

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати