28. новембар 2013. године - Сарајево, Босна и Херцеговина

 

Потписан Меморандум о разумевању о институционалном оквиру

Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (DPPI SEE)

 

У Сарајеву је у периоду од 27. до 28. новембра 2013. године, одржан 27. Регионални састанак Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (DPPI SEE). Током састанка уприличено  потписивање Меморандум о разумевању о институционалном оквиру Иницијативе за превенцију и спремност у случају катастрофа за регион Југоисточне Европе (DPPI SEE), као правном основу за рад ове регионалне иницијативе.

Осам земаља чланица (Албанија, Бугарска, Хрватска, Македонија, Црна Гора, Србија, Словенија и Турска) потписале су нови Меморандум о разумевању. Очекује се да преостале три земље чанице (Босна и Херцеговина, Молдавија и Румунија) Меморандум потпишу до следећег Регионалног састанка који ће бити одржан у 2. кварталу 2014. године у Црној Гори, као председавајуће чланице Иницијативе.

Потписивањем Меморандума потврђена је спремност Републике Србије и других земаља чланица да своју сарадњу у области ванредних ситуација додатно унапређују у оквиру DPPI кроз даљу имплементацију програма усмерених на подизање институционалних капацитета у том погледу, како на националном тако и регионалном нивоу.

Током састанка у Сарајеву, земље чланице DPPI SEE договорилие су заједничке активности у 2014.години. Договорене су активности Програма обука за управљање катастрофама (DMTP), као и даља реализација обука кроз Пројекат Успостављања заједничких тимова одговор у ванредним ситуацијама (Пројекат JERU), укључујући и набавку опреме за припаднике ових тимова.

 

О Иницијативи

Иницијатива DPPI основана је 2001. у оквиру III. радног стола Пакта за стабилност Југоисточне Европе са циљем да се унапреди и побољша регионална сарадња у области ванредних ситуација, као и да се кроз организовање различитих активности - конференција, састанака и семинара, државне институције упознају и приближе постојећим и опште прихваћеним стандардима из области спремности и превенције у области заштите и спасавања.

У годинама које су уследиле Иницијатива се профилисала као организација која подстиче јачање капацитета државних институција земаља чланица које се баве управљањем у случају катастрофа како би се унапредила превенција и спремност на катастрофе и то као регионална мрежа и фасилитатор у превенцији и спремности на природне и од стране човека изазване катастрофе у региону Југоисточне Европе. Представници Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације (у то време Сектора за заштиту и спасавање), од 2004. године

Република Србија кроз Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова и друге субјекте заштите и спасавања има запажено учешће у раду ове Иницијативе кроз активно партиципирање у раду ове Иницијативе и Програма за обуку у области управљања ванредним ситуацијама.

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати