Састанak руководилаца служби за ванредне ситуације поводом успостављања мреже
регионалних специјализованих центара за ванредне ситуације

Поводом формирања мреже центара за управљање и реаговање у случају катастрофа и ванредних ситуација у региону Југоисточне Европе, састанак шефова служби које се баве заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама одржан је 4. маја 2010. године у Београду.

Евидентна је потреба да се изграде претпоставке за јединствен одговор свих држава у региону у случају катастрофа које угрожавају регион, као и неопходност да се након израђених процена угрожености од стране компетентних стручњака, израде регионални планови деловања са оперативним картама деловања и разрадјеним системом сарадње измедју надлежних служби за ванредне ситуације.

Поред господина Предрага Марића, помоћника министра и начелника Сектора за ванредне ситауције, састанку су присуствовали шефови служби за ванредне ситуације из Босне и Херцеговине, Македоније, Словеније, Хрватске и Црне гора.

На састанку су донети закључци и све стране су се сагласиле да подрже идеју о оснивању мреже регионалних специјализованих центара у Југоисточној Европи, чији би главни задатак био обука и праћење у реаговању на катастрофе. У свакој од наведених држава био би смештен по један регионални специјализован центар за одређену стручну област.

Предлог за оснивањем регионалних специјализованих центара би био следећи:

Република Албанија: Регионални специјализовани центар за превенцију поплава, у региону Шкодра;

Босна и Херцеговина: Регионални специјализовани центар за процену и анализу ризика од катастрофа;

Црна Гора: Регионални специјализовани центар за обуку спасилаца и праћење активности спасилачких служби региона са аспекта сеизмичког хазарда;

Република Хрватска: Регионални специјализовани центар за обуку и праћење реаговања у случају шумских пожара, Дивуље;

Република Македонија: Регионални специјализовани центар за мониторинг сеизмичког хазарда и обуку на вишем нивоу;

 Република Словенија: Регионални специјализовани центар за основну "хот фире" обуку, спасавање из пећина и обуку за оператере хитних позива 112;

Република Србија: Регионални специјализовани центар у Нишу за обуку у области хемијских акцидената и хуманитарног разминирања.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати