Извештај о поплавама на територији Републике Србије
у периоду од 16.02. до 21.03.2010. године

 Зајечар
Пораст водостаја је почео 20.02.2010. године.  и то у  приобаље Белог Тимока у Зајечару,  насељу Вишњар, а потом Пишура, Муљак и Гњилак. 
На том делу речног корита Бели Тимок нема урађен одбрамбени насип, односно поплављено подручје је небрањено. Одводни канали и пропусти, који би одвели вишак воде са тог терена постоје, али су затрпани или неуређени.

Припадници Сектора су заједно са представницима локалне самоуправе и јавним водопривредним предузећем Србија воде поставили су укупно 2600 џакова са песком подижући ниво одбране од поплава.
Поплављено је 500 објеката, евакуисано је 279 лица. Лица, који после спасавања нису имала где да се склоне, одвежена су у Рехабилитациони центар у Гамзиградској Бањи или у Медицински центар у Зајечару где им је пружана помоћ, смештај и исхрана. Укупна поплављена површина је 350 хектара, од чега у Граду Зајечару 50 хектара.
Организована је допрема хране и вода за оне који нису животно угрожени и нису желели да се евакуишу, али су онемогућени да изађу из својих домова због високог нивоа воде.
Припадници Сектора су црпљењем воде из трафо станица омогућили екипама ЕПС-а да успоставе напајање електричном енергијом.

Извештај о поплавама на територији Републике Србије Извештај о поплавама на територији Републике Србије Извештај о поплавама на територији Републике Србије Извештај о поплавама на територији Републике Србије

Крушевац:
У периоду од 18.02.2010 до 23.02.2010 у Општини Крушевац је услед наглог отапања снега, као и обилних падавина дошло до повећања нивоа река и потока, који су угрозили одређене делове како насељених места, тако  и пољопривредног земљишта. Том приликом је дошло до изливања:

-реке Јужне Мораве на подручју села Ђунис, при чему је део села који се налази до саме обале реке поред магистралног пута Крушевац – Делиград био поплављен водом. Седам кућа је  било опкољено водом, а кућа на најнижој коти је била поплављена  као и око 300 хектара пољопривредног земљишта. Том приликом је дошло и до обуставе саобраћаја за путничка возила због велике количине воде на путу.

-Укупно у сливу Рибарске реке (дужина 22 км) у Великом Шиљеговцу је било под водом (што у економском делу што у дворишту 9 домаћинства), пољопривредно земљиште око 54 хектара. У Каонику су 3 домаћинства била угрожена водом, под водом је било око 113 хектара обрадивог земљишта. Оштећен је део  пута  Каоник – Сушица.

-река Пепељуша се излила на територији насељеног места Кошеви и под водом је било директно 6 кућа и пословни простор. Под водом је било око 70 хектара земље. Употребом механизације спречено је да вода угрози фабрику и део насеља Кошеви. У Мачковцу је  директно под водом због ниског терена и слабог одлива ка пропустима у железничкој прузи било 9 домаћинства и  око 20 хектара земљишта.

-Гагловска река се излила на територији насељеног места Паруновац и која је угрозила већи број домаћинстава као и већу површину пољопривредног земљишта.

-Бујица Јабланичке реке оштетила је мост у насељеном месту Јабланица.

-У насељеном месту Дедина на разним местима директно и индиректно је било угрожено око 40 домаћинства и 50 хектара земље .

У овом периоду ВСЈ је имала одличну сарадњу са Градском управом и Општинским штабом за ванредне ситуације, тако да је уз употребу грађевинске механизације већи део канала проширен и очишћен.

Извештај о поплавама на територији Републике Србије Извештај о поплавама на територији Републике Србије Извештај о поплавама на територији Републике Србије Извештај о поплавама на територији Републике Србије

Јагодина:
На територији Јагодине следећа места су била угрожена:
- 18.02.2010. године, општина Свилајнац, део пута Седларе-Роћевац у дужини од 600м је поплављен водом дубине око 40 цм. У атарима села Седларе, Суботица и Грабовац је дошло до изливања воде на њивама и том приликом је водом било поплављено око 300 хектара обрадивих површина.
- 18.02.2010. године, град Ћуприја, у насељу Вашариште, долази до надирања воде са околних брда, а услед наглог топљења снега. Вода је поплавила поједина дворишта стамбених објеката, али није продрла у саме објекте.
- 19.02.2010. године, град Ћуприја, насеље Вашариште је и поред организоване одбране од поплава, великим делом било под водом тако да је вода ушла у подрумски простор у две основне школе и пет приватних кућа. Црпљење воде из тих просторија је било организовано током целе ноћи. Површина насеља захваћена поплавом је била око 10 хектара.
- 21.02.2010. године, општина Параћин, дошло је до изливања реке Велика Морава у атарима села Чепуре и Рашевица па је том приликом и једно пољопривредно домаћинство окружено водом. Две старије особе из тих објеката су евакуисане заједно са својом ситном стоком.

Дана 24.02.2010. године су сви путни правци били проходни јер се вода повукла са путева и задржава се само још на појединим околним обрадивим површинама.. 

Панчево:
У периоду од 18.02. до 23.02.2010. године дошло је до пораста водостаја река Нере и Караша у Општини Бела Црква, Брзаве и Моравице, у Општини Пландиште и нивоа у акумулацији Марковачког канала код насељеног места Велико Средиште у Општини Вршац.

У наведеном периоду није било изливања река које су брањене насипима нити је било опасности по насељена места. Поплављено је око 200 хектара ливада, пашњака и ораница али није било опасности по насељена места и све саобраћајнице су биле проходне.

Шабац:
У шабачком региону излиле су се река Јадар, у средњем нерегулисаном делу свог корита у атарима села Драгинац, Цикоте и Брадић, Река Думача у делу села Горња Врањска, а река Сава  изливала се у небрањеном делу.

Ниш:
Сврљишки Тимок излио се од Сврљига до села Нишевац од села Белоиње до села Рибаре у дужини и од села Рибара. У селу Нишевац поплављене су три помоћне зграде, једна кућа, један пешачки мост и један мост за друмски саобраћај.

До изливања је дошло у Сврљигу и до потапања око 60 дворишта и незнатног уласка воде у један помоћни објекат и једну гаражу. Била су поплављена три пешачка моста. Подземне воде ушле су у 12 стамбених зграда.

Нашом интервенцијом из поплаве спасена су четири лица, три моторна возила, а евакуисано је пет лица, изграђен је насип дужине 50 м, постављен је већи број џакова са песком и извршено је рушење једног пешачког моста, који је скретао бујицу према кућама.

Дана 18.02.2010. године дошло је до поплава на подручју села Прћиловица, којом је поплављено двадесетак дворишта и подруми у појединим домаћинствима.

Било је изливања у селу Витковац, поплављено је једно двориште, а између села Витковац и Трњане поплављено је око 1500 ха обрадиве површине.

Услед неисправности испуста на брани и наглог повећања воде у акумулацији претила је опасност  од неконтролисаног одливања воде преко шахтног прелива. Како шахтни прелив нема никакву заштитну ограду а на језеру има пуно необезбеђених пловних објеката (одвезани чамци, сплавови, камп кућице...) који могу да упадну и запуше прелив што би довело до катастрофе Регионални тим из Ниша добија задатак да изврши обезбеђивање свих таквих објеката.  27.02. у 02:00 часа језеро достиже ниво шахтног прелива и даље расте. Наредног дана и ноћи домаћинства у Алексинцу која су саграђена поред небрањене обале реке биле су потопљене. Током ноћи вршена је евакуација људи и материјалних добара.

Ваљево
На подручју општине Уб у периоду од 19.02. до 21.02.2010. године дошло је до изливања реке у небрањеном делу више села и то: Новаци, Брезовица, Врело, Совљак, Таково, Богдановица, као и река Уб у селу Звиздар. Укупна поплављена површина изниси око 3 000 хектара ораница, ливада и пашњака.

 Због велике количине падавина поплављено је 10 дворишта у ваљевском насељу Горић.

Београд
Општина Обреновац: Баричка река је била у порасту код места Барич. Организовано постављање џакова и црпљење воде.
Општина Сурчин: Село Бечмен – црпљење воде на 5 локација.
Општина Лазаренац: Изливање река Пештан код села Барошевац и реке Турије код села Јунковац. На обе локације се тренутно постављају џакови са песком.
Општина Палилула: Црпљење воде на 4 локације.

Лесковац
У насељима Бобиште, Анчики, Доњи и Горњи Буниброд услед обилних падавина дошло је бујичних поплава и изливања истих. Угрожено је око 200 објеката. Вода се разлила по двориштима и подрумским просторијама. Дубина воде је од 10 – 50 сантиметара. Уведено је ванредно стање. Спрема се цистерна за пијаћу воду. Не постоје услови за испумпавање воде. У Бобишту је извршена евакуација труднице и тешко покретне особе из кућа. Ниво воде је у опадању. У 15 часова у селу Липовица ватрогасци спасиоци спасили старицу од утапања.

Зајечар
Бели Тимок достигао ниво од 270 сантиметара код Зајечара и прети да угрози насеље Вишњар. Огранизовано је допремање џакова и долазак механизације ради превенције. Заказана је седница кризног штаба града Зајечара за 11 часова, на којој ће бити присутан и представник Сектора за ванредне ситуације.

Ниш
Габровачка, Кутинска и Топоничка река су у опадању и постепено се враћају  у своја корита.
Тренутно су водом угрожене три ромске куће у селу Шарлинац. Морава код Алексинца је достигла ниво од 320 сантиметара односно нарасла је за 70 см у односу на синоћ.
Општина Нишка Бања река Кутина, ниво воде у опадању, опао за 1 метар и вода се повукла у корито.
Општина Дољевац – река Топлица – потопљено 8 кућа, ниво воде у кућама око 50 цм, становништво није угрожено.
Општина Црвени крст – Топоничка река – послат тим за спасавање за евакуацију становништва из угрожених кућа.
Општина Црвени крст – река Морава – ниво воде у порасту, постоји опасност од изливања воде из корита (десна обала), екипа послата на лице места да упозори становништво.
Општина Нишка Бања – Кутинска река – послато техничко возило ради вађења стабла из корита реке.
Општина Алексинац  - река Јужна Морава – тренутни ниво воде је 350 цм. У последња три сата ниво воде порастао за 24 цм, очекује се пораст ниво воде још додатних 50 цм. У поседњих 21 сата ниво воде порастао за 205 цм.

Прокупље
Водостај реке Топлице је опадању.
У самом Прокупљу су поплављени тениски терени и део градског гробља. Половина града нема пијаћу воду због поплављених рени бунара.
У Житорађи је дошло до плављења Кланице, сточне пијаце са 1 објектом и 1 ромске куће. Поплава прети да угрози још 4 објекта. Саобраћај је отежан на путу Вољчинац – Јасеница, као и регионални правац Прокупље – село Драгање, те се користе алтернативни правци. У самом селу Вољчинац водом од атмосферских падавина је угрожена Основна школа.
У селима Пејковац, Ђакус, Самариновац у сливу реке Топлице дошло је до плављења ораница и стакленика са поврћем.

Краљево
На локацији Жичко Поље, вода се повукла ка пољима и рени бунари који снабдевају Краљево са водом више нису поплављени. Снабдевање водом је нормализовано.
У селима  Обрва и Шеовац дошло је повлачења воде тако да објекти и домаћинства више нису поплављени. Река Ибар је у опадању. Одржан је састанак на нивоу локалне самоуправе због праћења ситуације. Састанку је присуствовао и вршилац дужности начелника одељења за ванредне ситуације и командира ватрогасно – спасилачке јединице у Краљеву.

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати