Конференција  PRO FIRE 2009

 

Дана 16. и 17. септембра 2009. године одржана је прва стручна корпоративна конференција са 500 највећих фирми у Србији, страних представништава, амбасада и финансијских институција и организацији фирме  Balcan Security Services – BSS под покровитељством Сектора за ванредне ситуације и Привредне коморе Београд.

Представници Сектора за ванредне ситуације су промовисали нови нацрт Закона о заштити од пожара са темама:

Заштита од пожара као интегрални део заштите грађана у ванредним ситуацијама - господин Предраг Марић, помоћник министра и началник Сектора за ванредне ситуације

Нова законска решења и реформа Сектора за ванредне ситуације - господин Иван Зарев, начелник Управе за превентивну заштиту

Примена мера заштите од пожара објеката, господин Зоран Хаџић, начелник Управе за ванредне ситуације у Београду.

Међу закључцима који су се усагласили на првој радној седници Регионалног савета Конференције најзначајнији су: пуна подршка законском уређењу интегрисаног одговора на ванредне ситуације са одлучујућом улогом Сектора за ванредне ситуације, унапређивање односа са стручном јавношћу у Републици Србији, отворена сарадња на међународном нивоу са посебним фокусом на регионалној сарадњи, дефинисање правила у погледу пројектовања, извођења радова и одржавања система заштите од пожара, дефинисање и подршка предложеном пројекту финансирања заштите од пожара, увођење тржишних принципа у области пружања услуга у заштити од пожара, стварање услова за већи ангажман осигуравајућих друштава у области заштите од пожара, снажан подстицај процесу децентрализације ватрогасно-спасилачких јединица у сарадњи са јединицама локалне самоуправе и дефинисање подршке пројекту финансирања заштите од пожара у Републици Србији.  

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати