ПРАХОВО

Дана 24. септембра 2009. године у Прахову је одржана међународна вежба за заједничко управљање прекограничним ванредним ситуацијама у случају изливања опасних материја у реку Дунав. Организатори семинара су били Министарство животне средине и просторног планирања заједно са Сектором за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова у сарадњи са Конвенцијом о прекограничним ефектима индустријских удеса УН економске комисије Европе.

Сценарио вежбе је био следећи:

Из Инсталације „Прахово“ око 08:30 часова пуштен је материјал који је имитирао нафтну мрљу. Са чамца су евалуатори пратили кретање мрље и о томе обавештавали путем мобилног телефона учеснике вежбе на обали.

Након настанка загађења оператер Инсталације „Прахово“ је обавестио локални центар за обавештавање у Неготину о удесу. Локални центар за обавештавање даље је обавестио републичког водопривредног инспектора за заштиту животне средине са седиштем у Бору и ватрогасно – спасилачку јединицу у Неготину.

Републички водопривредни инспектор је изашао на терен, констатовао загађење и обавестио водопривредно предузеће Србијаводе и РХМЗ.
Ватрогасно спасилачке јединице из Неготина су одмах по добијању обавештење изашле на лице места.

Касније у току догађаја на терен стижу и представници Јавног водопривредног предузећа Србијаводе и републички инспектор за животну средину.

Ватрогасно - спасилачка јединица из Неготина је дошла у Радујевац где је присуствовала постављању пливајуће бране, коју је поставила ватрогасно спасилачка екипа која је дошла из Београда. Након тога извршена је симулација претакања горива пумпама у аутоцистерну.

Вежби су присуствовали страни посматрачи који су заједно са учесницима вежбе на радионици која је била дан касније анализирали добијене резултате и договорили се о препорукама пројекта и даљем раду.

Прахово Прахово Прахово Прахово Прахово Прахово
Прахово Прахово Прахово Прахово Прахово Прахово
           
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати