Савет Европе

 

По пријему званичне ноте Министарства спољних послова 17. септембра 2009. године Република Србија је приступила и постала пуноправни члан Парцијалном Споразуму Европског и медитеранског споразума о катастрофама Савета Европе EUR-OPA као 26 држава чланица.

Текст на енглеском
језику
 
Tekst na srpskom
jeziku

 

Влада је на седници одржаној 2. априла 2009. прихватила приступање Републике Србије Европском и медитеранском споразуму о катастрофама Савета Европе (EUR-OPA). По пријему званичне ноте Министарства спољних послова 17. септембра 2009.  године Република Србија је приступила и постала пуноправни члан Парцијалном Споразуму EUR-OPA.
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати