ОДЕЉЕЊЕ
ЗА КООРДИНАЦИЈУ ОПЕРАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

vsj
Носилац активности на процени угрожености територије у циљу дефинисања формирања нових ватрогасних и спасилачких јединица, као и дефинисању потребног броја извршилаца.
Основна спона и одговорни чинилац за координацију рада свих служби које се ангажују у ванредним ситуацијама.
Предлаже и учествује у изради и усаглашавању планова заштите и оперативних планова републичких, регионалних, градских и локалних органа.
Непосредни контакт са осталим службама које делују у ванредним ситуацијама

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати