Пропагандне кампање:

 

Плакати противпожарне заштите за високе објекте

 

Сектор за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије je у сарадњи са Одељењем за демократизацију Мисије ОЕБС у Србији, осмислио плакат са саветима за понашање у случају пожара у вишеспратницама. Плакат на сликовит и јасан начин објашњава које је мере и радње неопходно предузети у оваквим ситуацијама.

Ови постери биће дистрибуирани преко наших организационих јединица како би се нашли у свим високим објектима, којих у Београду има 700, док у целој Србији има око 2.350 високих објеката.

Према домаћем законодавству, објекати високоградње у зависности од врсте и намене морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују услови за безбедан боравак људи и сигурну евакуацију људи у случају ванредних догађаја. Под високим објектом подразумевају се зграде чији се подови највишег спрата налазе најмање 30 метара изнад најниже коте терена на који је могуће приступити и на коме је могућа интервенција уз коришћење аутомеханичких лестава.

Специфичне превентивне мере за високе објекте:

 1. Степеништа, ходници и посебно противпожарна степеништа морају бити проходни;
 2. Ватрогасним возилима мора бити омогућено да приђу објекту с оних страна на којима се налазе прозори, врата или други слични отвори. Прилаз објекту са стране забатног зида без отвора не сматра се прилазом за интервенцију;
 3. Унутрашњи хидранти морају бити исправни за коришћење усваком тренутку;
 4. Прилаз електро-орманима мора бити омогућен;
 5. Предвидети могућност отварања прозора на највишој етажи објекта за вентилирање степеништа;
 6. Направити план евакуације и упознати све станаре;
 7. Унутрашња сигурносна степеништа за објекте висине од 22 m до 40 m морају се од осталих комуникација одвојити вратима која не пропуштају дим и која су опремљена механизмом који их увек држи затвореним;
 8. Сваки излаз из објекта у случају пожара мора бити означен уочљивим знаковима ако излаз или пут до излаза нису видљиви непосредно из просторија.

   

   

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Омладинских бригада 31, 11000 Београд +381(0)11/ 2282-916
svs@mup.gov.rs