ОДЕЉЕЊЕ
ЗА ОПРЕМАЊЕ ВАТРОГАСНИХ И СПАСИЛАЧКИХ ЈЕДИНИЦА

vsj

Перманенто праћење стања опреме ватрогасних и спасилачких јединица и мобилност и за брзу и ефикасну интервенцију.

Предлаже мере за унапређење техничке опремљености ватрогасних јединица.

Врши контролу рада сервиса за контролно испитивање и сервисирање ватрогасних справа и опреме.

Ангажовање на стручном усавршавању и акцијама за стручне усавршавање радника ватрогасних и спасилачких једница .

Праћење стање исправности материјално – техничких средстава ватрогасних и спасилачких јединица у циљу веће мобилност и за брзу и ефикасну интервенцију и предлаже мере за сервисирање и оправку материјално техничких средстава .

Предлаже мере и узима активности за обезбеђивање адекватних услова за смештај ватрогасних и спасилачких јединица.

 

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Кнеза Милоша 101, 11000 Београд +381 (0)11 3062000
овде нам можете писати