Сектор унутрашње контроле

Организација

 

 

 

Организација

Сектором унутрашње контроле руководи помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.
Сектор унутрашње контроле у свом саставу има:

  • Oдељење за оперативне активности
  • Одељење за координацију рада центара које у свом саставу има четри одсека:
   • Одсек - Центар Београд
   • Одсек - Центар Ниш
   • Одсек - Центар Нови Сад
   • Одсек - Центар Крагујевац
   • Одсек - Центар Ужице.
  • Одељење за превентивне активности
  • Одељење за безбедносне провере и оперативну подршку

Шематски приказ организације Сектора унутрашње контроле

Мапа центара


Контакт адресе

СЕДИШТЕ СЕКТОРА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ:
Булевар Зорана Ђинђића бр. 104
11070 Нови Београд, Телефон: 011/3121-555, 011/31-31-840
факс: 011/300-81-83
E-mail: sukp@mup.gov.rs
Интернет презентација: http://prezentacije.mup.gov.rs/sukp/sukp.htm

ОДCEK - Центар Београд
(За Полицијске управе: Београд, Панчево, Пожаревац, Смедерево и Ваљево)
Булевар Деспота Стефана 107,
11000 Београд,
телефон/факс 011/329-39-10

ОДСЕК - Центар Нови Сад
(За Полицијске управе: Нови Сад, Зрењанин, Суботица, Сремска Митро-
вица, Сомбор, Кикинда и Шабац)
Пап Павла 46,
21000 Нови Сад,
телефон 021/488-53-52

ОДСЕК-Центар Ниш:
(За Полицијске управе: Ниш, Зајечар, Лесковац, Врање, Бор, Прокупље и
Пирот)
Наде Томић 14,
18000 Ниш,
телефон/факс 018/503-337

Канцеларија у Bpaњу:
Матије Гупца 4,
17000 Врање,
телефон/факс 017/414-847

ОДСЕК - Центар Крагујевац:
(За Полицијске управе: Крагујевац, Јагодина, Чачак, Ужице,
Краљево, Крушевац, Нови Пазар и Пријепоље)
Светозара Марковића 41,
34000 Крагујевац,
телефон 034/379-128,
факс 034/379-168

Канцеларијa y Јагодини:
Бошка Бухе бб,
35000 Јагодина,
телефон/факс 035/242-649

ОДСЕК - Центар Užice:
(За Полицијске управе: Ужице и Пријепоље)
Наде Матић 8,
31000 Ужице,
телефон 031/596-246

Канцеларијa y Пријепољу:
Нововарошка бб,
31300 Пријепоље,
телефон 033/714-546