Сектор унутрашње контроле

Пријава корупције у МУП-у

 

 

 

Сектор унутрашње контроле омогућио је грађанима да преко отворене телефонске ПТТ линије  011/3121555 од 0 до 24 часа,  могу да пријаве корупцију у Министарству унутрашњих послова.

Сви телефонски разговори се снимају и чувају у складу са законом: у току радног времена инспектори разговарају са грађанима по њиховом позиву,  а ван радног времена је омогућено грађанима да оставе поруке. Сви подаци које грађани изнесу су поверљиви и користе се искључиво за службене потребе.

Уколико имате сазнања или сумњате да је полицијски службеник или други запослени у Министарству унутрашњих послова починио или чини кривично дело на раду или у вези са радом, молимо вас да то пријавите Сектору унутрашње контроле.

Сектору  се можете обратити:

 • преко отворене телефонске ПТТ линије 011/3121555
 • електронским путем на мејл: sukp@mup.gov.rs
 • писаним путем на адресу: Булевар Зорана Ђинђића 104,11070 Нови Београд

КАКО ДА ПОДНЕСЕМ ПРИЈАВУ?
Пријаву можете поднети:

 • писмено,
 • усмено,  о чему ће се сачинити записник, или
 • у електронском облику
 • телефонским путем

ШТА ТРЕБА ДА НАВЕДЕМ У ПРИЈАВИ?
Ваша пријава треба:

 • Да буде разумљива;
 • Да садржи место, време и опис радње или злоупотребе коју је починио полицијски службеник или други запослени у Министарству унутрашњих послова против кога подносите пријаву као и све друге податке који могу помоћи у вршењу провера ваших навода;
 • Да садржи Ваше име и презиме и остале личне податке, укључујући адресу становања, бројеве телефона и својеручно потписана уколико желите да будете контактирани од стране инспектора унутрашње контроле и да будете повратно информисани о поступању Сектора по вашој пријави;
 • Пријаву можете поднети и анонимно.

Сви подаци из ваше потписане пријаве, а посебно лични подаци, су поверљиви. 

 

Сектор унутрашње контроле је у сарадњи са Канцеларијом ИЦИТАП Министарства правде САД при Амбасади САД у Београду израдио летак и постeр за пријаву корупције у Министарству унутрашњих послова на српском и енглеском језику, како би се грађани Републике Србије и страни држављани информисали на који начин могу да пријаве случај корупције у Министарству унутрашњих послова. Постери и леци су постављени на граничним прелазима и подручним полицијским управама Министарства унутрашњих послова.