Сектор унутрашње контроле

Прописи

 

 

 

    Члан 56. Устава Републике Србије

„Свако има право да, сам или заједно са другима, упућује петиције и друге предлоге државним органима, организацијама којима су поверена јавна овлашћења, органима аутономне покрајине и органима јединица локалне самоуправе и да од њих добије одговор када га тражи.

Због упућивања петиција и предлога нико не може да трпи штетне последице.

Нико не може да трпи штетне последице за ставове изнете у поднетој петицији или предлогу, осим ако је тиме учинио кривично дело.“

ПРОПИСИ

ЗАКОН О ПОЛИЦИЈИ ("Сл. гласник РС" бр. 6/2016, 24/2016 и 87/2018)

ЗАКОН О ЕВИДЕНЦИЈАМА И ОБРАДИ ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА ("Сл. гласник РС" бр. 24/2018)

Правилник  o начину вршења унутрашње контроле ("Службени гласник РС" бр. 39 од 25.05.2018.)

Правилник  o начину спровођења теста интегритета ("Службени гласник РС" бр. 39 од 25.05.2018.)

Правилник  o начину контроле пријаве и промене имовног стања у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 49/18 од 27.06.2018. )

Упутство о Mетодологији за спровођење анализе ризика од корупције у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС" бр. 94 од 7.12.2018.)

Законик о кривичном поступку ("Службени гласник РС" бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014)

Кривични законик ("Службени гласник РС" бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014)

Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције

Правилник о начину поступања у току притужбеног поступка ("Службени гласник РС" бр. 54/2017)

Уредба о начину спровођења дисциплинског поступка ("Службени гласник РС" бр. 26/2017)