Сектор унутрашње контроле

Активности

 

 

 

2018. година

-24.01.2018. године, представник Сектора учествовао је, заједно са представницима Одељења за стручно образовање и обуку, на састанку са експертима Савета Европе, у циљу анализе постојећег наставног плана и израде новог наставног плана у области превенције злостављања и мучења у оквиру пројекта „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“, који финансирају Европска унија и Савет Европе, а реализује Савет Европе.

-У периоду од 23. до 25.01.2018. године, представник Сектора учествовао је на обуци под називом „Функционисање Европске уније“ која је одржана у Београду у организацији Сектора за међународну сарадњу, европске послове и планирање, а у оквиру пројекта „Подршка стратешком управљању и европским интеграцијама у Министарству унутрашњих послова“.

-У периоду од 27.02. до 01.03.2018.године, пет представника Сектора боравило је у студијској посети Генералној дирекцији за борбу против корупције МУП-а Румуније, у циљу упознавања са начином спровођења анализе ризика од корупције и спровођења теста интегритета. Посета је организована уз подршку Мисије ОЕБС у Републици Србији у оквиру Плана сарадње Сектора и Мисије за 2018. годину.

-У периоду од 21.02. до 20.03.2018. године, полицијски службеник Сектора је учествовао  на обуци за борбу против корупције у организацији Мисије ОЕБС у Републици Србији, у оквиру пројекта „Унапређење капацитета српске полиције у борби против корупције“, а која је одржана у Новом Саду.

-У периоду од 07. до 16.03.2018. године, полицијски службеник Сектора узео је учешће на обуци у оквиру МАТРА програма на тему интегритет државних службеника, који је одржан у Хагу, Холандија, а чији је циљ јачање институционалних капацитета у области владавине права, упознавање полазника с најбољим праксама Холандије, и намењен је државним службеницима правосуђа и осталих државних институција.

-Дана 19.03.2018. године, у просторијама КПА одржан је годишњи састанак Сектора коме је присуствовала државна секретарка Дијана Хркаловић.

-У периоду од 20. до 21.03.2018. године, 13 полицијских службеника Сектора је учествовало на обуци на тему „Тест интегритета“, где су предавачи били представници Генералне дирекције за борбу против корупције МУП-а Румуније, а коју је у Врњачкој Бањи организовала Канцеларија ИЦИТАП при Амбасади САД-а у Београду.

-У периоду од 29.04. до 04.05.2018. године полицијски  службеник Сектора учествовао  је на обуци Института за лидерство жена (WLI) у циљу промоције лидерства, професионалног развоја и могућности за умрежавња, која је одржан у Њујорку, САД.

-У периоду од 30.04. до 19.05.2018. године полицијски службеник Сектора учествовао је у студијском програму IVLP (International Visitor Leadership Program) на тему „Стварање транспарентности у државним институцијама“, која је одржан у САД-у

-У току 2018. године, 27 полицијских службеника Сектора учествовало је на обукама под називом „Методологија за спровођење истрага у случају злостављања од стране полиције“, које су одржане у Новом Саду, Београду, Крагујевцу и Нишу, у организацији Правосудне академије и Мисије ОЕБС у Републици Србији.

-Дана 20.07.2018. године, осам полицијских службеника Сектора учествовало је на састанку који је организовала Генерална дирекција за борбу против корупције (ДГА) МУП-а Румуније на којем су представљене активности ДГА и Сектора у области превенције корупције на граници, посебно примена теста интегритета и анализа ризика од корупције.

 -У септембру 2018. године Сектор је организовао тродневну посету представника Генералне инспекције Републике Чешке у циљу упознавања са надлежностима Сектора и примени нових института у превенцији и сузбијању корупције.

-У октобру 2018. године, Мисија ОЕБС у Републици Србији организовала је дводневну обуку за спровођење анализе ризика од корупције за полицијске службенике Сектора унутрашње контроле, Дирекције полиције, Секретаријата и Управе царина која је одржана у Београду, а на којој су представници Генералне дирекције за борбу против корупције МУП-а Румуније представили свој модел спровођења анализе ризика од корупције и активности које реализују у области едукације у циљу превенције корупције у МУП-у. Након тога  је одржана тродневна радионица на којој је учешће узело осам полицијских службеника Сектора са представницима Генералне дирекције за борбу против корупције МУП-а Румуније у циљу детаљних разговора о свакој фази методологије за спровођење анализе ризика од корупције.

-У периоду од 22. до 24.10.2018. године, Драган Кујунџић, помоћник министра - начелник Сектора унутрашње контроле, учествовао је на 18. годишњој конференцији мреже Европски партнери за борбу против корупције – „ЕПАК“, која је одржана у Русту, Република Аустрија. Мрежа Европски партнери у борби против корупције - „ЕПАК“, представља неформалну мрежу служби које врше контролу рада полиције и агенција за борбу против корупције земаља чланица Савета Европе и Европске уније, чији је Сектор унутрашње контроле члан од 2009. године. Више од 100 учесника  који су представљали 30 земаља чланица мреже ЕПАК присуствовало је 18. годишњој конференцији мреже ЕПАК и Генералној скупштини, чији је домаћин био аустријски Савезни биро за борбу против корупције (БАК). Конференција се фокусирала на идентификацију нових решења која доприносе успешној превенцији и борби против корупције, а такође је пружила могућност за успостављање и даље развијање сарадње између сродних служби у оквиру мреже ЕПАК.

-У периоду од 22. до 26.10.2018. године, Национална криминалистичка агенција Велике Британије организовала је обуку за коришћење софтвера за оперативну аналитику за 10 полицијских службеника Сектора, а која је одржана у Београду. Национална криминалистичка агенција Велике Британије је на основу Споразума о донацији донирала Сектору софтвер за оперативну аналитику и хардверску подршку.

-У периоду од 19. до 22.11.2018. године, реализована је тродневна посета представника Сектора Генералној инспекцији (ГИ) Републике Чешке у циљу упознавања са надлежностима ГИ и примени нових института у превенцији и сузбијању корупције, а с посебним акцентом на спровођењу теста интегритета с обзиром да наведена испекција има вишегодишње искуство у његовој примени.

-У периоду од 13.11. до 08.12.2018. године полицијски службеник Сектора је учествовао на курсу „Правни аспекти борбе против корупције“ који је одржан на Институту за правне студије у Њупорту, САД. Тема курса је била упознавање са механизмима транспарентности и одговорности и стандардима поступања. На курсу је био представљен начин спровођења истрага и кривично гоњење кривичних дела са елементима корупције, област унутрашње контроле, међународни правни оквир за сузбијање корупције и међународна сарадња и помоћ.

-На позив Управе за унутрашњу безбедност Министарства унутрашњих послова Републике Бугарске, у периоду од 26. до 28.11.2018. године, Драган Кујунџић, помоћник министра - начелник Сектора унутрашње контроле и два полицијска службеника Сектора, учествовали су на Трећем регионалном форуму служби унутрашње контроле, који је одржан у  Софији, Република Бугарска. Циљ форума је био да се размене нове оперативне праксе у сузбијању корупције у полицији и успоставе нови облици за унапређење међународне оперативне сарадње регионалних сродних служби унутрашње контроле у оквиру Мреже за унапређење сарадње служби унутрашње контроле - НЕРЦИСУ која је успостављена 2016. године у Софији, Република Бугарска, а чине је сродне службе унутрашње контроле из Републике Србије, Републике Бугарске, Румуније, Републике Грчке и Републике Македоније.

-У периоду од 04.12. до 06.12.2018. године, Драган Кујунџић, помоћник министра - начелник Сектора унутрашње контроле, учествовао је на конференцији „Етика и интегритет на границама Румуније – међународни институционални дијалог“, коja је одржана у Букурешту, Румунија, на позив Генералне дирекције за борбу против корупције (ДГА), МУП-а Румуније. На конференцији су представљени резултати ДГА и сродних служби унутрашње контролe са којима се граничи Румунија, након реализованих састанака на тему превенције корупције на граници у току 2018. године.

-Дана 25.12.2018.године, Драган Кујунџић, помоћник министра - начелник Сектора унутрашње контроле, одржао је предавање студентима Универзитета на тему Место, улога и задаци СУК-а у систему МУП-а Р.С. Домаћини су били наставници проф др Жељко Никач, др Светлана Ристовић и др Ивана Радовановић.

2017. година

-OKРУГЛИ СТО У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЈАЧАЊЕ ЗАШТИТЕ ЉУДСКИХ ПРАВА ЛИЦА ЛИШЕНИХ СЛОБОДЕ И ОСУЂЕНИХ ЛИЦА У СРБИЈИ“ (03.10.2017. године)

Дана 03.10.2017. године, три представника Сектора унутрашње контроле учествовала су на округлом столу на тему унапређења механизма унутрашње контроле са упоредним прегледом најбоље праксе у државама чланицама Европске уније и Савета Европе. Округли сто је  организован у оквиру пројекта „Јачање заштите људских права лица лишених слободе и осуђених лица у Србији“ који финансирају Европска унија и Савет Европе, а реализује Савет Европе.

-ДРУГИ РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК СЛУЖБИ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ (19.10. и 20.10.2017. године)


На позив Управе за унутрашњу безбедност Министaрства унутрашњих послова Републике Бугарске, помоћник министра-начелника Сектора унутрашње контроле, Драган Кујунџић, и још три полицијска службеника Сектора учествовали су на Другом регионалном састанку служби унутрашње контроле, који је одржан дана 19. и 20.10.2017. године у Софији, Република Бугарска.

Циљ састанка jе биo да се размотре остварени резултати мреже служби унутрашње контроле земаља у региону, која је успостављена на Првом  регионалном састанку који је одржан у октобру 2016. године, размене нове оперативне праксе у сузбијању криминала и корупције у полицији и успоставе нови облици за унапређење полицијске сарадње регионалних служби за борбу против корупције. Састанак је обухватио дискусију о доброј пракси и изазовима са којима се суочавају у раду службе унутрашње контроле у Републици Бугарској, Румунији, Републици Грчкој и Републици Македонији и размотрене су могућности за унапређење превентивних мера за сузбијање криминала и корупције у полицији.

-ПРЕЗЕНТАЦИЈА МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА ИСТРАГУ У СЛУЧАЈУ ЗЛОСТАВЉАЊА ОД СТРАНЕ ПОЛИЦИЈЕ (13.11.2017. године)

Методологија за истрагу у случајевима злостављања од стране полиције, коју су израдили Републичко јавно тужилаштво и Сектор унутрашње контроле Министарства унутрашњих послова уз подршку Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, представљена је 13. новембра 2017. године у Београду.


Методологија, прва на ову тему у Србији, базирана је на принципима установљеним судском праксом Европског суда за људска права, којима се тежи ка ефикасним и непристрасним истрагама наводних случајева тортуре.

Овај документ представља производ мултисекторске радне групе сачињене од тужилаца, представника Министарства унутрашњих послова, судије Врховног касационог суда и експерата Мисије ОЕБС-а. Методологија је усвојена 26. септембра 2017. године,  као Опште обавезно упутство од стране Републичког јавног тужиоца, односно 18. октобра 2017. године, као Упутство од стране министра унутрашњих послова.

Учесници скупа су били јавни тужиоци, полицијски службеници Сектора унутрашње контроле, начелници Полицијских управа, представници других државних институција, међународних организација и цивилног друштва.

Уводну реч су дали: Џозеф Мелот, заменик шефа Мисије ОЕБС-а у Републици Србији, Тамара Мировић, заменица Републичког јавног тужиоца и Драган Кујунџић, помоћник министра-начелник Сектора унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова.

-17. ГОДИШЊА ПРОФЕСИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА МРЕЖЕ „EPAC/EACN“ - у Лисабону, Република Португалија (15-17.11.2017. године)


У периоду од 15.-17.11.2017. године, Драган Кујунџић, помоћник министра - начелник Сектора унутрашње контроле, и један представник Сектора, учествовали су на 17. годишњој професионалној конференцији мреже „EPAC/EACN“, која је одржана у Лисабону, Република Португалија. Мрежа Европски партнери у борби против корупције „EPAC“, представља неформалну мрежу служби које врше контролу рада полиције и агенција за борбу против корупције земаља чланица Савета Европе и Европске уније, чији је Сектор унутрашње контроле члан од 2009. године. Европска антикорупцијска контакт мрежа (EACN) представља формалну мрежу земаља чланица Европске уније која је успостављена на темељу мреже EPAC и формирана Одлуком Савета  Европске уније 2008/852/JHA од 24.10.2013. године, о мрежи контакт тачака за борбу против корупције на нивоу Европске уније. Конференција представља форум за размену добрих пракси у сузбијању корупције и успостављања директне сарадње између сродних служби земаља чланица Савета Европе и Европске уније. На овогодишњој конференцији теме су биле злоупотреба службених података и одавање службене тајне, механизми за мерење ризика од корупције и интегритета, а представљене су и активности радних група у оквиру мреже „EPAC“.

-РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА ТЕМУ „РАЗВОЈ КАПАЦИТЕТА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ У ЦИЉУ ПРЕВЕНЦИЈЕ И СУЗБИЈАЊА КОРУПЦИЈЕ “(у Врњачкој Бањи у децембру 2017. године)


Сектор унутрашње контроле је  уз подршку Канцеларије ИЦИТАП при Амбасади САД у Београду организовао наведену конференцију, како би са сродним службама из региона разменио досадашња искуства у раду, искуства у примени института за превенцију корупције, као и како би размотрили могућности за даљи развој регионалне оперативне сарадње у борби против корупције. Учешће на регионалној конференцији узели су представници сродних служби из Републике Словеније, Републике Хрватске, Румуније и Републике Бугарске.

-Дана 19.12.2017.године, др. Небојша Стефановић, министар унутрашњих послова, заједно са Дијаном Хркаловић, државним секретаром у Министарству и Светозарем Радићем, замеником шефа Кабинета министра унутрашњих послова, одржао је радни састанак са полицијским службеницима Сектора унутрашње контроле.