Сектор унутрашње контроле

Публикације

 

 

Антикорупцијски приручник 2012

Приручник за полицијске службенике о корупцији је настао као потреба да знања и исуства везана за питање борбе против корупције у полицији буду доступна свим запосленим у Министарству унутрашњих послова како би препознали ризике и опасности од корупције.

Приручник представља инструмент који ће оснажити мотивацију за професионално, етичко и на закону засновано поступање полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Републике Србије и тиме подстаћи процес борбе против корупције. Конципиран је тако да у себи садржи професионално поступање полицијских службеника, које је прихватљиво за модерну полицију, као и очекивања јавности од полиције. Такође, обезбеђује да полицијски службеници буду одговорни за своје поступке, као и да одражавају највише професионалне стандарде у сарадњи са екстерном јавношћу.

Приручник треба да помогне полицијским службеницима у њиховом непосредном и свакодневном поступању у предузимању мера и радњи на спречавању корупције, а такође се може користити за потребе едукације полицијских службеника на различитим нивоима стручног оспособљавања и усавршавања.

Свеобухватна анализа корупције 2012