Сектор унутрашње контроле

Помоћник министра

и сарадници

 

 

Помоћник министра и сарадници

     

Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле

Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле

Милош Опарница

Милош Опарница је рођен 28.09.1964. године у Београду. Завршио је основну школу, средњу правно биротехничку школу и Правни факултет у Београду, где се налази на постдипломским студијама. Радни однос у МУП Републике Србије је засновао 1990. године. Радио је на пословима инспектора у Одељењу за сузбијање крвних и сексуалних деликата до 1997. године и у Одељењу за опсервације и тајно праћење Управе криминалистичке полиције СУП Београд до 1998. године. Затим, од 1998. до 2000. године на пословима инспектора у Одсеку за сузбијање крвних и сексуалних деликата у Управи криминалистичке полиције у седишту Министарства. У Савезно министарство унутрашњих послова прелази 2000. године где до 2001. године, обавља послове заменика начелника Управе криминалистичке полиције а од 2001-2003. године, начелника Управе криминалистичке полиције СМУП. У периоду од 2003. – 2011. године, налазио се на месту начелника Одељења за међународну полицијску сарадњу Управе криминалистичке полиције у седишту МУП Републике Србије. Од 2001. – 2011. године, на функцији је директора Националног централног бироа ИНТЕРПОЛ Београд. Аутор је многих стручних радова на тему међународне полицијске сарадње, дугогодишњи предавач – сарадник на Вишој школи унутрашњих послова и Криминалистичко полицијској академији, шеф делегације и вођа преговарачког тима на међудржавним билатералним преговорима ради закључења преко 15 међудржавних уговора о полицијској сарадњи, вођа (члан) делегације на 9 Генералних скупштина ИНТЕРПОЛ и 5 европских регионалних конференција, члан делегације Генералног секретаријата ИНТЕРПОЛ у две контроле рада НЦБ и учесник низа међународних конференција и међународних полицијских оперативних акција. Богато полицијско и правничко искуство уградио је у мноштво иницијатива за доношење законских и подзаконских аката из ове области. Добитник је низа награда и признања у земљи и иностранству. Решењем Владе Републике Србије а на предлог министра унутрашњих послова, дана 16. јуна 2011. године, после спроведеног јавног конкурса, постављен је на положај помоћника министра – начелника Сектора унутрашње контроле на 5 година.
Ожењен је и отац двоје деце, говори енглески језик.

Сарадници помоћника министра - начелника Сектора унутрашње контроле:

-Заменик начелника Сектора - главни полицијски саветник Драган Кујунџић

-Помоћник начелника Сектора за превентивне активности Сектора - главни полицијски саветник Драган Фурдуловић

-Помоћник начелника Сектора за спровођење кривичних истрага - главни полицијски саветник Дејан Кошанин

-Начелник Одељења за превенцију корупције и проверу имовног стања - главни полицијски саветник Славко Јекнић

-Начелник Одељења за координацију центара - главни полицијски саветник Александар Крстић

-Шеф Одсека – Центар Београд - полицијски саветник Жељко Вортић

-Шеф Одсека – Центар Ниш - полицијски саветник Јовица Стојменовић

-Шеф Одсека – Центар Нови Сад - главни полицијски саветник Милорад Ћулум

-Шеф Одсека – Центар Крагујевац - главни полицијски саветник Гојко Барјактаревић