Сектор унутрашње контроле

Помоћник министра-начелник

Сектора унутрашње контроле

и сарадници

 

 

Помоћник министра-начелник Сектора унутрашње контроле и сарадници

     

Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле

Помоћник министра – начелник Сектора унутрашње контроле

Драган Кујунџић

Драган Кујунџић је рођен 02.04.1964. у Тузли. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 1988. године где је похађао последипломске студије на кривичноправном смеру. Положио је правосудни испит 1995. године. У Министарству унутрашњих послова је запослен од 10.01.1991. године. Радио је у Управи за сузбијање криминалитета Секретаријата у Београду до 1998. године а затим у Одељењу за јавни ред и мир Управе полиције на радном месту шефа Одсека за јавни ред и мир и Одељењу за контролу законитости у раду Секретаријата у Београду на пословима инспектора, заменика начелника и начелника Одељења. 15.10.2003. године је распоређен на радно место помоћника начелника тадашње Службе генералног инспектора Ресора јавне безбедности МУП Републике Србије. У Сектору унутрашње контроле је обављао послове шефа Одсека-Центра Београд, начелника Одељења за координацију рада Центара, заманика начелника Управе унутрашње контроле полиције и заменика начелника Сектора. Завршио је више различитих курсева из надлежности МУП а био је учесник и више међународних конференција, семинара и округлих столова из области унутрашње контроле рада полиције и сузбијања корупције. Ванредно је унапређен у виши чин потпуковника 2005. године. Изабрани је наставник криминалистичко-полицијских и безбедносних вештина на Криминалистичко-полицијској академији. Ожењен је и отац двоје деце.

Сарадници помоћника министра - начелника Сектора унутрашње контроле:

-Помоћник начелника Сектора за превентивне активности Сектора - главни полицијски саветник Драган Фурдуловић

-Помоћник начелника Сектора за спровођење кривичних истрага - главни полицијски саветник Дејан Кошанин

-Начелник Одељења за превенцију корупције и проверу имовног стања - главни полицијски инспектор Иван Петковић

-Начелник Одељења за координацију центара - главни полицијски саветник Александар Крстић

-Шеф Одсека – Центар Београд - полицијски саветник Жељко Вортић

-Шеф Одсека – Центар Ниш - полицијски саветник Јовица Стојменовић

-Шеф Одсека – Центар Нови Сад - главни полицијски саветник Милорад Ћулум

-Шеф Одсека – Центар Крагујевац - главни полицијски саветник Гојко Барјактаревић