Република Србија

Министарство унутрашњих

послова

Управа саобраћајне

полиције

 

11070 Нови Београд

Булевар М. Пупина бр. 2

 

Телефон: 011/306-2000

Факс: 011/311-7923

 

 

Почетна страна

Мапа сајта

Контакт

Линкови

Латиница

English

Поздравна реч начелника Управе саобраћајне полиције у Дирекцији полиције, главног полицијског саветника Владимира Ребића

 

Поштовани грађани,

 

 

Добродошли на интернет презентацију Управе саобраћајне полиције у Министраству унутрашњих послова Републике Србије.

 

Сврха полицијског рада у области безбедности саобраћаја је заштита организованог функционисања друмског саобраћаја и заштита грађана и материјалних вредности у процесу превожења.

 

 

Саобраћајна полиција заштиту безбедности у саобраћају оставарује применом права, односно уоквирује право и безбедност.

Примарни вид заштите остварује у непосредној контроли саобраћаја, директним мерама безбедности које морају бити примерене опасности и спречавању индивидуалних ризика. С обзиром да контролу саобраћаја обавља непосредно на путу, уз решавање најсложенијих саобраћајно-безбедносних ситуација, веома често мора да отклања и ублажава последице: нефункционисања појединих саобраћајно-безбедносних субјеката, неразвијене путне инфраструктуре, неуређеног техничког регулисања саобраћаја и бројне друге проблеме.

 

Интернет презентацијом желимо да Вам пружимо конкретне информације о планирању, организацији и начину спровођења послова саобраћајне полиције и да Вам на овај начин приближимо безбедност саобраћаја на подручју Републике Србије.

 

А К Т У Е Л Н О

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ И НЕПОСРЕДНОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА И ВОЂЕЊУ ОБАВЕЗНИХ ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИМЕНИ ПОСЕБНИХ МЕРА И ОВЛАШЋЕЊА

 

ПРАВИЛНИК О ЗНАЦИМА КОЈЕ УЧЕСНИЦИМА У САОБРАЋАЈУ НА ПУТЕВИМА ДАЈУ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА, ОДНОСНО СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА, ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ

 

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗОВАЊУ, СПРОВОЂЕЊУ И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ВОЗАЧКОГ ИСПИТА, ВОЂЕЊУ И РОКОВИМА ЧУВАЊА ЕВИДЕНЦИЈА О ВОЗАЧКОМ ИСПИТУ И УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ВОЗИЛО НА КОЈЕМ СЕ ОБА

 

ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ, НАЧИНУ ВОЂЕЊА И РОКОВИМА ЧУВАЊА ЕВИДЕНЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ ОСПОСОБЉАВАЊА КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ

 

ПРАВИЛНИК О ТЕОРИЈСКОЈ И ПРАКТИЧНОЈ ОБУЦИ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО ОГРАНАК ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ИЛИ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА КОЈИ ВРШЕ ОСПОСОБЉАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ

 

НА КОЈИ НАЧИН ЈЕ РЕГУЛИСАНО УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛОМ РЕГИСТРОВАНИМ У ИНОСТРАНСТВУ ОД СТРАНЕ НАШИХ ДРЖАВЉАНА НА ПУТЕВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ?

 

 

РАСПОРЕД РАДАРСКИХ ПАТРОЛА