Република Србија

Министарство унутрашњих

послова

Управа саобраћајне

полиције

 

11070 Нови Београд

Булевар М. Пупина бр. 2

 

Телефон: 011/306-2000

Факс: 011/311-7923

 

 

 

 

Почетна страна

Мапа сајта

Контакт

Линкови

Латиница

English

 

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК ПО ПОДРУЧНИМ ПОЛИЦИЈСКИМ УПРАВАМА

 

 

 

ЛЕГЕНДА

ПУ Полицијска управа
СПИ Саобраћајна полицијска испостава
 

ПУ ЗА ГРАД БЕОГРАД

Дежурна служба у УСП

011/ 2810-020

Дежурна служба СПИ Запад

011/ 2652-399

Дежурна служба СПИ за АП

011/ 2810-008

Дежурна служба СПИ СЕВЕР

011/ 2810-010

Дежурна служба СПИ ЈУГ 011/ 2810-015
Дежурна служба СПИ за вршење увиђаја СН

011/ 3612-901

   

ПУ У БОРУ

Дежурна служба СПИ

030/ 427-240

Дежурна служба СПИ Неготин

019/ 542-955

Дежурна служба ПУ

030/ 427-234

 

 

ПУ У ВАЉЕВУ

Дежурна служба СПИ

014/ 294-440

Дежурна служба СПИ Љиг

014/ 85-142

Дежурна служба ПУ

014/ 294-320

 

 

ПУ У ВРАЊУ

Дежурна служба СПИ

017/ 401-525

Дежурна служба СПИ за АП

017/ 401-504

Дежурна служба ПУ

017/ 422-993

 

 

ПУ У ЗАЈЕЧАРУ

Дежурна служба СПИ

019/ 421-370

Дежурна служба ПУ

019/ 421-370

 

 

ПУ У ЗРЕЊАНИНУ

Дежурна служба СПИ

023/ 565-191

Дежурна служба ПУ

023/ 565-189

 

 

ПУ У ЈАГОДИНИ

Дежурна служба СПИ

035/ 201-100 лок. 241

Дежурна служба ПУ

035/ 245-006

 

 

ПУ У КИКИНДИ

Дежурна служба СПИ

0230/ 34-544

Дежурна служба ПУ

0230/ 400-090

 

 

ПУ У КРАГУЈЕВЦУ

Дежурна служба СПИ

034/ 324-426

Дежурна служба ПУ

034/ 378-035

 

 

ПУ У КРАЉЕВУ

Деж.служ.СПИ

036/ 364-014

Дежурна служба СПИ Рашка

036/ 737-336

Дежурна служба ПУ

036/ 314-266

 

 

ПУ У КРУШЕВЦУ

Дежурна служба СПИ

037/ 442-087

Дежурна служба ПУ

037/ 418-040

 

 

ПУ У ЛЕСКОВЦУ

Дежурна служба СПИ

016/ 243-936

Дежурна служба ПУ

016/ 52-984

 

 

ПУ У НИШУ

Дежурна служба СПИ

018/ 527-767

Дежурна служба ПУ

018/ 522-982

 

 

ПУ НОВОМ ПАЗАРУ

Дежурна служба СПИ

020/ 366-000 лок. 066

Дежурна служба ПУ

020/ 334-750

 

 

ПУ У НОВОМ САДУ

Дежурна служба СПИ ИСТ и ЗАП

021/ 489-1434

Дежурна служба СПИ М-22

021/ 489-1300

Дежурна служба СПИ Бечеј

021/ 691-1080

Дежурна служба ПУ

021/ 424-448

 

 

ПУ У ПАНЧЕВУ

Дежурна служба СПИ

013/ 344-985

Дежурна служба СПИ Вршац

013/ 833-000

Дежурна служба ПУ

013/ 343-950

 

 

ПУ У ПИРОТУ

Дежурна служба СПИ

010/ 311-363 лок. 102

Дежурна служба ПУ

010/ 332-122

 

 

ПУ У ПОЖАРЕВЦУ

Дежурна служба СПИ

012/ 530-545

Дежурна служба ПУ

012/ 530-544

 

 

ПУ У ПРИЈЕПОЉУ

Дежурна служба СПИ

033/ 712-187

Дежурна служба ПУ

033/ 711-947

 

 

ПУ У ПРОКУПЉУ

Дежурна служба СПИ

027/ 327-271

Дежурна служба ПУ

027/ 324-651

 

 

ПУ У СМЕДЕРЕВУ

Дежурна служба СПИ

026/ 222-253

Дежурна служба ПУ

026/ 222-234

 

 

ПУ У СОМБОРУ

Дежурна служба СПИ

025/ 466-515

Дежурна служба ПУ

025/ 466-515

 

 

ПУ У С.МИТРОВИЦИ

Дежурна служба СПИ СМ

022/ 623-444

Дежурна служба СПИ Рума

022/ 471-777

Дежурна служба ПУ

022/ 610-270

 

 

ПУ У СУБОТИЦИ

Дежурна служба СПИ

024/ 556-230

Дежурна служба СПИ за М-22

024/ 553-071

Дежурна служба ПУ

024/ 552-933

 

 

ПУ У УЖИЦУ

Дежурна служба СПИ

031/ 596-178

Дежурна служба СПИ Пожега

031/ 716-392

Дежурна служба ПУ

031/ 514-587

 

 

ПУ У ЧАЧКУ

Дежурна служба СПИ

032/ 223-050

Дежурна служба ПУ

032/ 222-701

 

 

ПУ У ШАПЦУ

Дежурна служба СПИ Шабац

015/ 345-807

Дежурна служба СПИ Лозница

015/ 875-135

Дежурна служба ПУ

015/ 352-157