Обука и стручно       усавршавање

 

 

 

Република Србија

Министарство унутрашњих

послова

Управа саобраћајне

полиције

 

11070 Нови Београд

Булевар М. Пупина бр. 2

 

Телефон: 011/306-2000

Факс: 011/311-7923

 

 

 

 

Почетна страна

Мапа сајта

Контакт

Линкови

Латиница

English

 

ПОСЛОВИ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

 

 

 

>>ЗАДАЦИ ПОЛИЦИЈЕ У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА<<

 

Савремене стратегије и перспективе развоја Министарства унутрашњих послова Републике Србије у  области безбедности саобраћаја, заснивају се на принципима законитости и ефикасности у раду, заштити и поштовању људских права, одговорности и контроли, као и на сарадњи и партнерским односом са грађанима и другим субјектима заједнице.

 

 

ПОСЛОВИ које полиција обавља у безбедности саобраћаја према

различитим субјектима могу се груписати на:

  • НЕПОСРЕДНУ КОНТРОЛУ И ИНТЕРВЕНТНО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА

  • УПРАВНИ ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

  • ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОПИСА У БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

  • ОБРАДА И РАСВЕТЉАВАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРЕКРШАЈА И САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

  • ИНСПЕКЦИЈСКО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

  • ПРЕВЕНТИВНО-ПРОПАГАНДНИ ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

  • ОСТАЛИ ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

У безбедности саобраћаја полиција има јасно дефинисану функцију, одређену законима и другим прописима. Сврха полицијског рада је заштита организованог функционисања друмског саобраћаја и заштита грађана и материјалних вредности у процесу превожења. То се постиже применом мера заштите безбедности и спровођењем превентивних активности, уз подршку јединствене базе података о возилима, возачима, саобраћајним прекршајима и саобраћајним незгодама.

 

Контролу у погледу придржавања прописа у вези са безбедношћу саобраћаја на путевима спроводи полиција, тј. њен посебно организован део – саобраћајна полиција. Делатност полиције у вези са безбедношћу саобраћаја на путевима је правно уређена, у складу са принципима демократског друштва и уставом загарантованим системом заштите слобода и права грађана.

 

Законом о полицији из 2005. године контрола у саобраћају на путевима одређена је као посао полиције. Имајући то у виду, на рад саобраћајне полиције, као интегралног дела Дирекције полиције у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, примењују се општи прописи и правила рада полицијске службе.

 

Према одредбама члана 3 Закона о безбедности саобраћаја на путевима предвиђена је надлежност органа унутрашњих послова (“Службени гласник СРС” број 53/82) “да прате стање безбедности саобраћаја на путевима, врше контролу и регулисање саобраћаја на путевима и надзор у спровођењу прописа и предузимају друге мере које се односе на безбедност саобраћаја на путевима.

 

На овај начин одређена је начелна стварна надлежност полиције да врши контролу у саобраћају на путевима.

 

Закон о безбедности саобраћаја на путевима, у члану 4 став 1, одредио је функционалну надлежност за вршење наведене контроле. Тако, контролу у саобраћају на путевима могу вршити униформисани полицијски службеници. Међутим, треба имати у виду да је, због специфичности рада и потребних знања и вештина, извршена специјализација обављања ове делатности, тако да је обављају посебно организоване јединице саобраћајне полиције, препознатљиве по посебним обележјима. Члан 4 став 1 Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописује да ” контролу саобраћаја и контролу испуњености услова за учешће у саобраћају возача и возила врше радници милиције” ( у данашњој терминологији то би били униформисани полицијски службеници).