Обука и стручно             усавршавање

 

 

 

Република Србија

Министарство унутрашњих

послова

Управа саобраћајне

полиције

 

11070 Нови Београд

Булевар М. Пупина бр. 2

 

Телефон: 011/306-2000

Факс: 011/311-7923

 

 

Почетна страна

Мапа сајта

Контакт

Линкови

Латиница

English

 

САОБРАЋАЈНО -ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ

Технички преглед возила

Испитивање возила

Обука кандидата за возаче

Организација послова безбедности саобраћаја у привредном друштву, другим правним лицима, државном органу, односно јединици локалне самоуправе и код предузетника саобраћаја

Привремена саобраћајна сигнализација

Технички преглед возила

Овлашћење и одузимање овлашћења

Списак овлашћених правних лица

Статистика

 

Испитивање возила

Овлашћење

Списак овлашћених организација

Статистика

 

Оспособљавање кандидата за возаче

 

ВОЗАЧКИ ИСПИТ
Испитна питања за теоријски испит

 

Услови за рад и привремену забрану

Списак правних лица која су добила дозволу за оспособљавање кандидата за возаче

Упутство за коришћење табеле Списак правних лица која су добила дозволу за оспособљавање кандидата за возаче

Статистика

 

Организација послова безбедности саобраћаја у привредном друштву, другим правним лицима, државном органу, односно јединици локалне самоуправе и код предузетника

Законске основе

Статистика

 

Привремена саобраћајна сигнализација

Законске основе

Статистика