Република Србија

Министарство унутрашњих

послова

Управа саобраћајне

полиције

 

11070 Нови Београд

Булевар М. Пупина бр. 2

 

Телефон: 011/306-2000

Факс: 011/311-7923

 

 

 

 

Почетна страна

Мапа сајта

Контакт

Линкови

Латиница

English

 

 АДРЕСАР ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

 

В А Ж Н О !

Пре постављања питања, проверите да ли се одговор на Ваше питање већ налази на страници  НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА.

 

 

Управа саобраћајне полиције није надлежна за питања која се односе на регистрацију возила, издавање саобраћајних и возачких дозвола, евидинтирање казнених поена, заштитних мерa и мера безбедности забране управљања моторним возилом.

Наведени послови су у надлежности Управе за управне послове Министарства унутрашњих послова, e-mail: registracijavozila@mup.gov.rs.

 

 

У циљу бржег добијања одговора на Ваша питања и сугестије које се односе на конкретне проблеме у месту у коме станујете, радите или учествујете у саобраћају, а која су из надлежности саобраћајне полиције,  можете се обратити:

Полицијска управа Електронска пошта Број телефона
Град Београд saobracajnapolicija.bg@mup.gov.rs 011/2810-020
Бор saobracajnapolicija.bo@mup.gov.rs 030/422-444 лок. 144
Ваљево saobracajnapolicija.va@mup.gov.rs 014/294-440
Врање saobracajnapolicija.vr@mup.gov.rs 017/401-525
Зајечар saobracajnapolicija.za@mup.gov.rs 019/421-370
Зрењанин saobracajnapolicija.zr@mup.gov.rs 023/565-191
Јагодина saobracajnapolicija.ja@mup.gov.rs 035/201-100 лок. 241
Кикинда saobracajnapolicija.ki@mup.gov.rs 0230/439-544
Крагујевац saobracajnapolicija.kg@mup.gov.rs 034/324-426
Краљево saobracajnapolicija.kv@mup.gov.rs 036/364-014
Крушевац saobracajnapolicija.ks@mup.gov.rs 037/442-087
Лесковац saobracajnapolicija.le@mup.gov.rs 016/243-936
Ниш saobracajnapolicija.ni@mup.gov.rs 018/527-767
Нови Пазар saobracajnapolicija.np@mup.gov.rs 020/366-000 лок. 066
Нови Сад saobracajnapolicija.ns@mup.gov.rs 021/489-1433
Панчево saobracajnapolicija.pa@mup.gov.rs 013/325-280
Пирот saobracajnapolicija.pi@mup.gov.rs 010/311-363 лок. 102
Пожаревац saobracajnapolicija.po@mup.gov.rs 012/530-545
Пријепоље saobracajnapolicija.pp@mup.gov.rs 033/712-187
Прокупље saobracajnapolicija.pk@mup.gov.rs 027/327-271
Смедерево saobracajnapolicija.sd@mup.gov.rs 026/619-916
Сомбор saobracajnapolicija.so@mup.gov.rs 025/466-515
Сремска Митровица saobracajnapolicija.sm@mup.gov.rs 022/623-444
Суботица saobracajnapolicija.su@mup.gov.rs 024/556-230
Ужице saobracajnapolicija.ue@mup.gov.rs 031/596-178
Чачак saobracajnapolicija.ca@mup.gov.rs 032/223-050
Шабац saobracajnapolicija.sa@mup.gov.rs 015/345-807

 

 

 Уколико тражите давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа (закона, правилника и сл.), дужни сте да у складу са Законом о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003, 53/2004, 42/2005, 61/2005, 101/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 5/2009, 54/2009, 35/2010, 50/2011, 70/2011) уплатите републичку административну таксу прописану тарифним бројем 2. Тарифе републичких административних такси у износу од 1.220, динара (физичка лица), односно 10.000 динара (правна лица и предузетници) и доказ о наведеној уплати доставите Управи саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Булевар М. Пупина бр. 2, 11070 Нови Београд. Уплату извршити на рачун број: 840-742221843-57, модел 97, са позивом на број Општине на којој имате пребивалиште (нпр. Нови Београд 59-013).

 

У случају да захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа упутите без достављања доказа о уплати прописане таксе, бићете опоменути да у року од 10 дана доставите доказ о уплати наведене таксе, као и таксе за опомену којом се обвезник позива да плати таксу (тарифни број 18) у износу од 210 динара.

 

 

 

Управа саобраћајне полиције, e-mail: usp@mup.gov.rs.

 

 

   

>> Назад