Република Србија

Министарство унутрашњих

послова

Управа саобраћајне

полиције

 

11070 Нови Београд

Булевар М. Пупина бр. 2

 

Телефон: 011/306-2000

Факс: 011/311-7923

 

 

 

Почетна страна

Мапа сајта

Контакт

Линкови

Латиница

English

 

ОРГАНИЗАЦИЈА

 

 

 

Управљање саобраћајном полицијом засновано је на принципима субординације, једностарешинства, законитости, правичности, јединства и непрекидности.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА УПРАВЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

У СЕДИШТУ ДИРЕКЦИЈЕ ПОЛИЦИЈЕ

 

 

УСП Организациона Шема

 

Због непосредног обављања послова и примене овлашћења саобраћајне полиције, у оквиру полицијских управа постоје одељења саобраћајне полиције у чијем саставу су саобраћајне полицијске испоставе. У случајевима када су то захтевали разлози сложености проблематике безбедности саобраћаја оформљене су саобраћајне полицијске испоставе и ван седишта полицијских управа, док је због специфичности одвијања саобраћаја на аутопутевима у Републици, формирано седам саобраћајно полицијских испостава које своје послове обављају искључиво на аутопутевима и прилазним путевима. На подручију осталих општина у Републици, где саобраћајна проблематика није изражена у знатној мери, послови безбедности саобраћаја се обављају у оквиру саобраћајних сектора у саставу полицијских испостава опште надлежности.

 

Код Полицијске управе за град Београд, због присутне проблематике безбедности саобраћаја, организација функционисања саобраћајне полиције је нешто сложенија, тако да у саставу Управе саобраћајне полиције за град Београд постоји пет саобраћајно полицијских испостава. У оквиру територијалне поделе града четири полицијске испоставе врше контролу и регулисање саобраћаја на свом подручију, док је једна испостава уско специјализована и врши увиђаје или обезбеђење лица места саобраћајних незгода на подручију Града. 

 

Због специфичности саобраћајних услова и безбедносних обележја на путевима Е-70 и Е-75 (делови паневропског Коридора 10 који пролази кроз територију наше земље), као и на одређеним магистралним путевима у Београду, Новом Саду, Нишу, Суботици, Јагодини, Сремској Митровици и Врању формиране су специјализоване саобраћајне полицијске испоставе за контролу саобраћаја на овим путевима.