Обука и стручно усавршавање

 

 

 

Република Србија

Министарство унутрашњих

послова

Управа саобраћајне

полиције

 

11070 Нови Београд

Булевар М. Пупина бр. 2

 

Телефон: 011/306-2000

Факс: 011/311-7923

 

 

 

 

 

Почетна страна

Мапа сајта

Контакт

Линкови

Латиница

English

 

Л И Н К О В И

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

www.srbija.gov.rs Влада Републике Србије
www.mup.gov.rs Министарство унутрашњих послова
http://prezentacije.mup.gov.rs/upravapolicije/index.htm

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Управа полиције

http://www.mup.gov.rs/cms_cir/direkcija.nsf/granicna-policija.h

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Управа граничне полиције

http://www.mup.gov.rs/cms_cir/sadrzaj.nsf/uprava-za-analitiku.h

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Управа за аналитику

http://prezentacije.mup.gov.rs/sektorzazastituispasavanje/Pocetna.html

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Сектор за ванредне ситуације

http://prezentacije.mup.gov.rs/sukp/sukp.htm?OpenPage

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Сектор унутрашње контроле полиције

http://prezentacije.mup.gov.rs/upravazaobrazovanje/index.html Министарство унутрашњих послова Републике Србије Управа за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку
http://www.copo.edu.rs/Centar_Za_Osnovnu_Policijsku_Obuku-1-1 Министарство унутрашњих послова Републике Србије Центар за основну полицијску обуку
www.mi.gov.rs Министарство за инфраструктуру
www.abs.gov.rs Агенција за безбедност саобраћаја
www.kpa.edu.rs Криминалистичко-полицијска академија
www.sf.bg.ac.rs Саобраћајни факултет Београд
http://www.ftn.uns.ac.rs Факултет техничких наука Нови Сад
www.amss.org.rs Ауто-мото савез Србије
www.putevi-srbije.rs ЈП "Путеви Србије"
www.parking-servis.co.rs ЈКП "Паркинг сервис"
http://www.bgsaobracaj.rs Град Београд "Секретаријат за саобраћај"
www.kombeg.org.rs Привредна комора Београда

http://www.unece.org/trans/events.html

Уједињене нације

"UNECE United Nations Economic Commission for Europe"

http://www.lapri.org/ Светска организација за превенцију у друмском саобраћају PRI - La Prévention Routière Internationale

https://www.tispol.org/

ISPOL" Организација - Mрежа европских саобраћајних полиција

"TISPOL European Traffic Police Network"

http://www.etsc.eu Европски савет за безбедност у саобраћају - "European Transport Safety Council - ETSC"

www.who.int

Светска здравствена организација

"World Helth Organisation - WHO"

www.piarc.org/en Светска организација за превенцију у друмском саобраћају - "PIARC"
http://www.dobrodosliunemacku.org/partneri/hsf.htm Фондација "HANS SEIDEL"