Република Србија

Министарство унутрашњих

послова

Управа саобраћајне

полиције

 

11070 Нови Београд

Булевар М. Пупина бр. 2

 

Телефон: 011/306-2000

Факс: 011/311-7923

 

 

 

Почетна страна

Мапа сајта

Контакт

Линкови

Латиница

English

 

С Т А Т И С Т И К А

 

 

 

Саобраћајна незгода је незгода на путу у којој је учествовало најмање једно возило у покрету и у којој је једно или више лица погинуло или повређено, или је изазвана материјална штета.

 

 

СТАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

 

Преглед броја саобраћајних незгода и настрадалих лица и њихових последица,

у периоду 2001 - 2010. године.

 

Година Укупно саоб. незгода Саоб. незгоде са мат. штетом Саоб. незгоде са настр. лицима Свега настрадало Погинуло лица Повређено лица
2001. 61.711 46.612 15.099 21.181 1.275 19.906
2002. 52.177 40.591 11.586 15.614 854 14.760
2003. 55.660 43.245 12.415 16.787 868 15.953
2004. 62.356 48.982 13.374 18.511 954 17.557
2005. 61.958 49.206 12.752 17.713 841 16.872
2006. 63.913 50.001 13.912 19.305 900 18.405
2007. 70.789 54.195 16.594 23.177 968 22.209
2008. 67.708 51.057 16.651 23.172 897 22.275
2009. 64.877 49.070 15.807 22.320 808 21.512
2010. 47.757 33.578 14.179 19.982 656 19.326

 

 

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ДУЖИНИ ПУТНЕ МРЕЖЕ И РЕГИСТРОВАНИМ ВОЗИЛИМА

 

Дужина путне мреже

 

На подручју Републике Србије укупно има 56.158 километара путева, од чега:
 

  • магистралних путева у дужини од 5.525 km, од чега:

  • 498 km аутопутева под наплатом путарине и

  • 136 km полуаутопутева под наплатом путарине;

  • регионалних путева у дужини од 11.540 km;

  • локалних путева у дужини од 23.780 km;

На нивоу комплетне путне мреже 2/5 деоница имају туцаничке и земљане коловозе. У Републици Србији 32% путева I и II реда су стари преко 20 година, свега око 14% путева старо је око 10 година.

 

Подручне полицијске управе врше контролу и регулисање саобраћаја на целокупној мрежи путева на подручију Републике Србије.